Leie av helseekspress og -buss

Information

Open procedure
11/8/2016
12/20/2016

Buyer

Sykehuset Østfold HF Sykehuset Østfold HF
Martin Sofus Tollefsen Martin Sofus Tollefsen
Postboks 300
1714 Grålum
Norway
983971768

Closing date has passed.

Short description

Sykehuset Østfold ved seksjon innkjøp og kontrakt inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av driftsavtale vedrørende leie av Helseekspress og -buss.

Driftsavtalen skal dekke det til enhver tid gjeldende behovet for helseekspress- og buss hos Sykehuset Østfold i avtaleperioden.

Sykehuset Østfold HF (heretter kalt oppdragsgiver) tilbyr pasientreiser med bruk av spesialinnredet busser. Tjenesten skal utføres av èn leverandør, det forventes at bussene hovedsakelig bemannes med fast betjening (helsepersonell og sjåfører). Begge bussene skal være spesialbygd for pasientreiser, ha høy komfort og toalett. Valgte leverandør skal utføre arbeidet på en fagmessig og aktsom måte i henhold til inngått kontrakt og innenfor rammen av de forskrifter, sikkerhets- og kontrollbestemmelser som gjelder for bransjen.

Følgende behov skal dekkes:

•Helseekspress

Spesialtilpasset turbuss utstyrt som en transportambulanse med båre/rullestol heis. Bussen vil bli betjent av autorisert helsepersonell (ansatt i Sykehuset Østfold) i tillegg til sjåfør ansatt hos leverandør.

Bussen har to avdelinger:

•Sittende avdeling: Foran i bussen skal det være sitteplasser

•Sykekupe: Bak i bussen skal det være en avdeling som har båreplasser

•Helsebuss

Turbuss uten bårer, men seter med god komfort. Bussen skal være betjent av autorisert helsepersonell og en sjåfør hvor begge er ansatt hos leverandør.

Endelig utforming av bussene skal skje i samarbeid med oppdragsgiver etter at kontrakt er inngått.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag Helseekspress og -buss.pdf 407 KB
Vedlegg 1 Tilbudsbrev.docx 67 KB
Vedlegg 2 Kravspek helseekspress og -buss.docx 108 KB
Vedlegg 3 Prisskjema helseekpress.xls 39 KB
Vedlegg 4 Avtale.pdf 7.91 MB
Vedlegg 5 Innsyn-Offentlighetsloven.docx 66 KB
Vedlegg 6 HMS egenerklaring.docx 66 KB
Vedlegg 7 Egenerkl%C3%A6ring Etiske.docx 27 KB
Vedlegg 8 Etiske retningslinjer.pdf 2.19 MB
Vedlegg 9 bakside buss_.jpg 2.83 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway