Evaluering av "Kompetanseløft 2020 (K2020)"

Information

Open procedure
11/8/2016
1/2/2017

Buyer

Helsedirektoratet Helsedirektoratet
Susanne Hadler Susanne Hadler
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norway
983544622

Closing date has passed.

Short description

Helsedirektoratet ønsker å inngå en avtale med et fagmiljø som kan gjennomføre en følgeevaluering av Kompetanseløft 2020 (K2020). K2020 er regjeringens nye plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i helse og omsorgstjenestene i kommunene i perioden 2016 – 2020. Den forventede bevilgningen i 2017 er på 1,2 millioner kroner. Det er imidlertid en mulighet for at rammen økes. Det forventes at den årlige bevilgningen til formålet i vil være på samme nivå som for 2017 i hele perioden for K2020.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway