Sjømannsveien 21 - ombygging leieligheter

Information

Open procedure
12/1/2016

Buyer

Trondheim kommune Trondheim kommune
Rita Soknes Rita Soknes
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
Norway
942110464

Short description

Opprinnelig var dette ett gammelhjem for pensjonerte sjøfolk som i 2012 ble kjøpt opp av Trondheim kommune. Bygget har i dag 21 leiligheter/hybler, de fleste uten bad. Resterende leietakere disponerer felles bad og WC i hver etasje. Det skal gjennomføres en ombygging slik at alle leiligheter skal ha egne bad, samt at noen boenheter skal avvikles. Felles stue i 3.etasje skal bygges om til leilighet. Felles bad i 2.- og 2. etasje skal stenges av. Bad/WC i 1. etasje skal disponeres av renholdspersonell og kapellet, og skal vedlikeholdes. Det kan bli aktuelt med vedlikehold av fellesarealer/korridorer. Deler av sanitær skal renoveres, deler av det elektriske anlegget skal oppgraderes og det skal etableres ett nytt ventilasjonsanlegg for avtrekk fra kjøkken og bad.

Bygget skal totalt ha 24 boenheter etter gjennomført ombygging.

Prosjektet gjennomføres etter NS 8405. Det presiseres at øvrig prosjektering av tekniske fag besørges og dekkes av entreprenør, jfr. punkt 1.1.3 og 1.1.4 i billag B.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway