Konsulenttjenester for systemutvikling

Information

Open procedure
11/7/2016
11/21/2016

Buyer

Lotteri- og stiftelsestilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet
Kåre Eide Kåre Eide
Storehagen 1 b
6805 Førde
Norway
982391490

Closing date has passed.

Short description

Våren 2016 fikk Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) et nytt oppdrag fra Kulturdepartementet om å etablere, videreutvikle og drifte tekniske løsninger for tilskuddsordningene for anlegg for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg. Første versjon av den nye løsningen skal driftsettes i juli 2017. Løsningen omfatter søknadsportal, fagsystem og register. Vi har gjennomført forprosjekt, valgt tekniske løsninger for frontend og backend og startet hovedprosjekt for utvikling av løsningene. Vi ønsker bistand fra eksterne konsulenter som kan jobbe sammen med våre interne systemutviklere i prosjekter for å etablere og videreutvikle disse løsningene.

Anskaffelsen omfatter bistand til oppgaver innen både systemutvikling og design. Anskaffelsen gjelder for de teknologier som vi har valgt og for perioden fra 1. januar 2017 og inntil 3 år.

Anskaffelsen omfatter i hovedsak bistand til systemutvikling og design for de tekniske løsningene for tilskuddsordningene for anlegg for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg.

I avtaleperioden kan det også bli aktuelt å inngå ytterligere avtaler med flere ulike leverandører av tjenester innen systemutvikling og design.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag%20tjenester%20for%20it%20utvikling%20sak%201606096.pdf 510 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway