Kjøp av tjenester kontrollingeniør for Rv. 80 Hunstadmoen - Bodøelv

Information

Open procedure
11/7/2016
12/19/2016

Buyer

Statens Vegvesen Region nord Statens Vegvesen Region nord
Odd Inge Bardal Odd Inge Bardal
Gisken Jakobsen vei 12
8008 Bodø
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Bypakke Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen og består av over 100 delprosjekt innenfor veg, gang, sykkel, kollektiv, trafikksikkerhet og miljø. Statens vegvesen Region nord ved prosjektavdelingen har ansvar for utbygging av delprosjekt på riks- og fylkesveg. Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset er det største delprosjektet i Bypakke Bodø. Delprosjektet bygges ut gjennom to entrepriser: rv. 80 Hunstadmoen – Bodøelv (veg- og tunnel) og rv. 80 Bodøelv - Thallekrysset (veg i dagen). I denne konkurransen ber vi om tilbud på kontrollingeniør for oppfølging av entreprisen rv. 80 Hunstadmoen – Bodøelv. Perioden det bes om tilbud på er for ett år, med opsjon på 2 x 6 måneder.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway