Rammeavtalar for Kvam herad - tekniske handverkstenester

Information

Open procedure
11/7/2016
12/19/2016

Buyer

Kvam herad Kvam herad
Eivind Dyrøy Eivind Dyrøy
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Norway
944233199

Closing date has passed.

Short description

Kvam herad ønskjer å inngå rammeavtaler for innkjøp av tekniske handverkstenester.

Eit av føremåla med å etablere slike rammeavtalar er å sikre effektivitet i innkjøpsprosessane. Det er vidare eit mål at rammeavtalane skal sikre stabilitet og gje føreseielege rammar for Kvam herad og leverandørane.

Rammeavtalane er tenkt å skulle dekkje hovuddelen av oppdragsgjevar sine kontinuerlege behov for dei tenester som er omhandla i denne konkurransen. Kvam herad skal ha ei rett, men inga plikt til å nytte rammeavtalane. Enkelte oppgåver vil kunne løysast gjennom eigenregi eller i samarbeid med andre kommunar og for større/spesielle prosjekt kan oppdragsgjevar lyse ut ny konkurranse.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag.pdf 643 KB
L%C3%B8ns og arbeidsvilk%C3%A5r.pdf 113 KB
Standarkontrakt.pdf 321 KB
Tilbodserkl%C3%A6ring.pdf 243 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 1 - ELEKTROARBEID.doc 50 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 2 - MALARARBEID.doc 69 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 3 - R%C3%98YRLEGGJARARBEID.doc 49 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 4 - T%C3%98MRAR OG SNIKKARARBEID.doc 48 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 5 - TAK OG BLIKKENSLAGERARB..doc 48 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 6 - GLASARBEID.doc 48 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 7 - KJ%C3%98LE OG VARMEANLEGG.doc 48 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 8 - ANLEGGSGARTNARARBEID.doc 50 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 9 - RASSIKRING.doc 49 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 10_VEG- FJELL- OG GRUNNARBEID.doc 94 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 11 - MASKINVEDLIKEHALD.doc 50 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 12 - BETONGARBEID OG -KONSTR..doc 60 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 13 - HEISSERVICE.doc 67 KB
Vedlegg 1_TILBODSSKJEMA NR. 14 - L%C3%85SSYSTEM OG ADGANGSKONTROLL.doc 50 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway