Markedsundersøkelse for drift, vedlikehold og videreutvikling av A-krim løsningen.

Information

11/7/2016

Buyer

Skatteetaten Skatteetaten
Anders Bjønness Anders Bjønness
Fredrik Selmersvei 4
0667 Oslo
Norway
974761076

Short description

Skatteetaten og de samarbeidende etatene har utviklet en ny løsning for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det er behov for å gjøre en anskaffelse for å drifte, vedlikeholde, og videreutvikle den nye løsningen. (Det er ikke avgjort om videreutviklingen vil bli inngått etter en rammeavtale eller annen kontraktsform.) I den forbindelse er det behov for en markedsundersøkelse. Oppdragsgiver ønsker innspill fra potensielle tilbydere om hvordan en slik anskaffelse kan gjøres best mulig, samt overordnet struktur for avtalen.

Arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet (A-krim) er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Det er også sannsynlig at Toll og de kommunale skatteoppkreverne (SKO) vil bli en del av samarbeidsløsningen i 2017. På sikt vil det være svært sannsynlig at flere statlige etater vil tilslutte seg A-krim løsningen.

Det er Skatteetaten som gjennomfører denne markedsundersøkelsen på vegne av etatene og som vil gjennomføre den kommende anskaffelsen. A-krim løsningen er nærmere beskrevet i vedlagte RFI-dokument.

Leverandørene bes besvare så mange som mulig av spørsmålene i vedlagte dokument. Leverandørene må gjerne komme med relevante innspill eller informasjon som ikke er etterspurt i vedlagte RFI-dokument.

På bakgrunn av besvarelsene vil oppdragsgiver vurdere behovet for en-til-en møter. Dersom oppdragsgiver velger å gjennomføre en-til-en møter forbeholder oppdragsgiver seg retten til å kun invitere et begrenset utvalg av ressurshensyn. I møtene vil leverandørene ha mulighet til å utdype og drøfte sine innspill.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway