Forsand kommune - rammeavtale rådgivende ingeniører

Information

Open procedure
11/7/2016
12/5/2016

Buyer

Forsand kommune Forsand kommune
Jon Fredrik Skjerve Jon Fredrik Skjerve
Fossanvegen 380
4110 Forsand
Norway
939347801

Closing date has passed.

Short description

Anskaffinga skal dekkje oppdragsgivars behov for teknisk rådgjeving, til mellom anna områder som fylgjer:

-Bistand til reguleringsplaner kommunale planer, planprosesser, utføring av vedtekne planar mv.

-Prosjektbistand til byggeprosjekt, prosjektleiing gjennom alle fasar frå planlegging til oppfylging underveis og i samband med overtaking.

-Utarbeiding av konkurransar og gjennomføring av disse frem til kontrakt med leverandør.

-Prosjektering på prosjekter kor kommunen ikkje vel til dømes totalentreprise.

-Byggeleiing, rollen som byggherrens representant for gjennomføring av kontraktar/anbod.

Samt bistand til løpende vedlikehald og rehabilitering samt andre mindre prosjekt ved oppdragsgivars vegnett, ulike anlegg, bygningsmasse og de bygg kommunen disponerer, leier og/eller leverer driftstenester til mv.

Files

Title Size
Del I Konkurransegrunnlag.pdf 771 KB
Del I_Vedlegg 1_Mal tilbodsbrev.docx 46 KB
Del I_Vedlegg 2_Mal eigenerkl%C3%A6ring teieplikt.docx 17 KB
Del I_Vedlegg 3_Mal atterhald og avvik.docx 16 KB
Del I_Vedlegg 4_Mal forpliktingserkl%C3%A6ring.doc 31 KB
Del II Standardkontrakt_for tjenestekj%C3%B8p.pdf 581 KB
Del II_Bilag 1_Spesifikasjon av tenesta.pdf 721 KB
Del II_Bilag 2 Leverand%C3%B8rens l%C3%B8ysingsskildring.docx 23 KB
Del II_Bilag 3 Administrative vilk%C3%A5r.docx 40 KB
Del II_Bilag 4 Samla pris- og betalingsvilk%C3%A5r.docx 38 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway