Komplett klatrepark ved NBU, Naustdal kommune

Information

Open procedure
11/7/2016
11/29/2016

Buyer

Naustdal kommune Naustdal kommune
Ann Lisbeth Lesto Ann Lisbeth Lesto
Tunavegen 6, Kommunehuset
6817 Naustdal
Norway
963923899

Closing date has passed.

Short description

Leveranse av komplett klatrepark. I leveransen inngår anskaffelse og montering av apparat til klatrepark/nærmiljøanlegg, og anskaffelse og montering/legging av plasstøypt fallunderlag (som t.d. playtop eller tilsvarande). Oppdragsgjevar vil utføre naudsynt gravearbeid og gjere klar ei grunnflate på ca 357 m², etter avtale med valt tilbydar/entreprenør.

Anlegget er tenkt som et nærmiljøanlegg med hovudvekt på aldersgruppa 6-19 år, men det er ynskjeleg med element i anlegget, som også aktiviserer andre aldersgrupper (det skal søkast tilskot gjennom spelemiddelordninga). Det vert lagt stor vekt på løysingar som gjev auka tilgjengelegheit (universell utforming).

Klatreparken skal plasserast nord aust innanfor Naustdal barne- og ungdomsskule sitt område.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag%20for%20klatrepark%20ved%20NBU-totalentreprise.pdf 947 KB
Landskapsplan-plassering%20av%20klatrepark%20alternativ%203.pdf 586 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway