E6 Drenering Hvam – Gardermoen N, Skedsmovollen - Grankrysset

Information

11/7/2016
2/14/2017

Buyer

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst
Kanirash Kamran Kanirash Kamran
Postboks 1010
2605 Lillehammer
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Arbeidene består i hovedsak av rehabilitering av gamle overvannsledninger (oppgraving og utskifting) på begge sider av E6 mellom Skedsmovollen i Skedsmo kommune og Grankrysset i Sørum kommune. Strekningen er ca. 4,4 km lang og krysser flere ravinedaler.

Utskifting av kummer og rør, stikkledninger og drenssystem. Renovering med strømpekledning der det er beskrevet.

Det inngår nødvendige sikringsarbeider med spunt og avlastende tiltak der grunnforholdene tilsier dette. Antatte mengder ca. 2200 m rørrenovering med strømpe.

Arbeidene er tegningsbasert med tabeller. Det er foretatt rørinspeksjon og utarbeidet tilstandsrapporter. Det foreligger grunnundersøkelser på strekningen utført ved bygging av motorveien. Det kan være utført noe bakkeplanering av grunneiere på enkelte områder.

Files

Title Size
122912-RIVA-RAP-003_inkludert Vedlegg 1-4_rev00.pdf 9.32 MB
A-3001 Forside.pdf 1.15 MB
A-3002 Tegningsliste Skedsmovollen-Grankrysset.pdf 16 KB
Beskrivelse E6 Drenering Hvam %E2%80%93 Gardermoen N%2C Skedsmovollen - Grankrysset.ga1 9.29 MB
D2-1 Tegninger samlet.pdf 31.57 MB
D2-2 R%C3%B8rinspeksjonsrapporter.pdf 14.29 MB
D2-3 Kumkort.pdf 16.44 MB
D2-4 Sammenstilling av grunnunders%C3%B8kelser.pdf 4.98 MB
D2-5 Notat - Milj%C3%B8risikovurdering.pdf 7.83 MB
GH-3001.pdf 6.26 MB
GH-3010.pdf 1008 KB
GH-3011.pdf 789 KB
GH-3015.pdf 105 KB
GH-3020.pdf 972 KB
GH-3021.pdf 768 KB
GH-3030.pdf 1.10 MB
GH-3031.pdf 770 KB
GH-3035.pdf 107 KB
GH-3040.pdf 2.51 MB
GH-3050.pdf 1.25 MB
GH-3051.pdf 772 KB
GH-3055.pdf 137 KB
GH-3060.pdf 1.25 MB
GH-3061.pdf 781 KB
GH-3062.pdf 723 KB
GH-3070.pdf 1016 KB
GH-3075.pdf 133 KB
GH-3101.pdf 143 KB
GH-3102.pdf 208 KB
GH-3103.pdf 155 KB
GH-3105.pdf 338 KB
GH-3106.pdf 580 KB
HB066B-C1-Alminnelige_kontraktsbestemmelser-20100614.pdf 8 KB
HB066B-E3-Beskrivelse_med_utfylte_priser-20101126.pdf 8 KB
I-3010.pdf 654 KB
I-3020.pdf 645 KB
I-3030.pdf 818 KB
I-3050.pdf 948 KB
I-3060.pdf 915 KB
I-3070.pdf 668 KB
R763_B1-Konkurranseregler-20160212.pdf 33 KB
R763_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen_20160501.pdf 165 KB
R763B_A0_Forside_Innholdsliste_20160212.doc 27 KB
R763B_A1-Dokumentliste-20160212.doc 61 KB
R763B_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse.pdf 355 KB
R763B_A3-Orientering_om_prosjektet-20160212.doc 45 KB
R763B_B2-Krav_til_tilbyders_kvalifikasjoner-20160212.doc 52 KB
R763B_B3_Krav_til_tilbud_og_spesielle_konkurranseregler_20160212.doc 44 KB
R763B_C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser_bygging_20160212.doc 91 KB
R763B_C4-Avtaledokument_20160212.doc 34 KB
R763B_D2_Tegninger-og-supplerende-dokumenter_20160212.doc 106 KB
R763B_E1-Dokumentasjon_fra_tilbyder_20160212.doc 30 KB
R763B_E2-Firmaopplysninger-20160212.doc 78 KB
R763B_E4-Prisskjema-20160212.doc 67 KB
R763B_E5-Tilbudsskjema-20160212.doc 36 KB
SHA_plan E6 Drenering Hvam %E2%80%93 Gardermoen N%2CSkedsmovollen - Grankrysset.docx 1.68 MB
W-3010.pdf 680 KB
V-3020.pdf 437 KB
W-3020.pdf 642 KB
W-3030.pdf 681 KB
W-3050.pdf 878 KB
W-3060.pdf 853 KB
W-3070.pdf 706 KB
YM-plan E6 Drenering Hvam %E2%80%93 Gardermoen N%2C Skedsmovollen - Grankrysset.docx 1.53 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway