Anskaffelse av utstyr og tjenester for modernisering av Sivilforsvarets anlegg for befolkningsvarsling

Information

Open procedure
11/5/2016

Buyer

Direktoratet for nødkommunikasjon (dNk) Direktoratet for nødkommunikasjon (dNk)
DNK Legal Department
Postboks 7 Nydalen PIB,
0410 Oslo
Norway

Assignment text

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag fra JD å gjennomføre modernisering av dagens befolkningsvarslingsanlegg med Nødnett som signalbærer for å utløse varsling. Moderniseringen skal skje i statlig egenregi i samarbeid mellom DSB og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). I den forbindelse skal det anskaffes egnet betjeningsutstyr for det nye styringssystemet. Behovet og formålet er nærmere beskrevet i konkurransedokumentene.

Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling: 20-09-2016
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
TC Connect AS981 568 389, Sandstuveien 70, 0680 Oslo, NO, Faks: +47 22746052, Nettadresse (URL): http://tcconnect.no.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway