Brøyting - vintervedlikehold kommunale veger og plasser periode 2016-2018

Information

Open procedure
11/5/2016

Buyer

Hole kommune Hole kommune
Elin Aasnæss Elin Aasnæss
Viksveien 30
3530 Røyse
Norway
960010833

Assignment text

Hole kommune ønsker tilbud på innleie av traktor / Hjullaster med fører – og utstyr til snøbrøyting og snørydding av kommunale veger og plasser i Hole kommune. På en del av rodene er det også strøing tilhørende brøyteroden, noe som fremkommer i skjema over rodeinndeling.

Det er anledning til å gi inn tilbud på en eller flere roder i anbudet. Noen roder er rene brøyteroder, mens noen roder inkluderer både strøing og brøyting, noe som det også vil være krav om i denne perioden. Det er anledning til å gi deltilbud og hvert deltilbud vil bli vurdert for seg.Kontraktstildeling
Tittel: Rode 1 og 2
Dato for kontraktstildeling: 24-10-2016
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Bjørn Gulbransen, Gomnesveien 254, 3530 Røyse, NO. Lerfaldet Graveservice, Klokkerfaret 9, 3531 Krokkleiva, NO. Settevik Asfalt AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda, NO. Classic Car Parts, Nordlandsveien 4, 3531 Krokkleiva, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway