Tilrettelagte Boliger på Jernverkstomta (8 Stk)

Information

Competitive dialogue
11/5/2016
1/4/2017

Buyer

Notodden kommune Notodden kommune
Olav Berget Olav Berget
938583986

Closing date has passed.

Short description

Notodden kommune skal oppføre åtte tilrettelagte leiligheter med heldøgns bemanning på Jernverkstomta. Tomten grenser mot Politistasjonstomten på nedsiden mot Heddalsvannet langs Tinnåa.

Leilighetene skal etableres i første etasje av en boligblokk som iht reguleringsplanen for tomta må settes opp i 3 – 4 etasjer, samt parkeringskjeller. Området er under omregulering, men dette antas ikke å medføre noen endring i forhold til dagens reguleringsbestemmelser av betydning for anskaffelsen. Tomtestørrelsen blir noe større sammenlignet med dagens reguleringskart, tomten blir på ca 2340 m2.

Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder. Salg av leiligheter i øvrige etasjer er tilbyders ansvar. Det nærmere grensesnittet fremgår av kravspesifikasjonen og vedlagte tegninger i konkurransegrunnlaget del II.

Etter at bygget er ferdig oppført, skal det seksjoneres og etableres et boligsameie. Kommunen vil stå som eier av seksjon 1 som skal utgjøre første etasje med tilhørende uteområder. Totalentreprenør/utbygger har ansvaret for å gjennomføre seksjoneringen og opprette et boligsameie i samsvar med gjeldende lovgivning.

Det vil bli inngått to separate avtaler med valgte Totalentreprenør/Utbygger, en avtale om bygging av omsorgsboliger og en avtale om kjøp av tomt. Avtalene er gjensidig avhengig av hverandre.

Byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise med NS 8407 som generelle kontraktsbestemmelse. I tillegg gjelder de spesielle kontraktsbestemmelsene i del II B. Tomtesalget reguleres av avhendingslova og kontraktsbestemmelsene i del III B.

Files

Title Size
Del II C Kapittel 10 Utomhusarbeider.pdf 243 KB
Del II C Kapittel 7 Kravspesifikasjon bygningsmessige arbeider.pdf 435 KB
Del II C kapittel 8 Kravspesifikasjon-VVS-anlegg.pdf 198 KB
Del II C kapittel 9 Kravspsifikasjon elektriske anlegg.pdf 297 KB
Del II C Vedlegg nr. 1 Plan leilighet type1.pdf 61 KB
Del II C Vedlegg nr. 2 Plan leilighet type 2.pdf 57 KB
Del II C Vedlegg nr. 3 Kj%C3%B8kken leiligheter.pdf 45 KB
Del II C Vedlegg nr. 4 Felleskj%C3%B8kken.pdf 42 KB
Del III C Vedlegg nr 1 omr%C3%A5dekart med omr%C3%A5de under omregulering.pdf 743 KB
Del III C Vedlegg nr 2 Omr%C3%A5dekart%2C Reguleringsplan Jernverkstomta.pdf 1.29 MB
Del III C vedlegg nr 3 Omr%C3%A5dekart med forslag til flytting av form%C3%A5lsgrense.pdf 128 KB
Del III C Vedlegg nr 4 Reguleringsplan Jernverkstomta med Bestemmelser.pdf 59 KB
Del III C Vedlegg nr 5 Tiltaksplan Jernverkstomta veier og teknisk infrastruktur.pdf 4.69 MB
Del III C Vedlegg nr 6 Geotekniske unders%C3%B8kelser VA Jernverkstomta.pdf 2.71 MB
Del III C Vedlegg nr 7 Gamle betongfund. Tinfos Jernverk.pdf 243 KB
Del III C Vedlegg nr 8 Prosedyre for h%C3%A5ndtering av forurenset masse i henhold til Tinfos%2C Eramet.pdf 21 KB
Konkurransebeskrivelsen - omsorgsboliger.docx 86 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlag del II A.pdf 103 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlag del II D1.pdf 195 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlag del II E.pdf 64 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlag del II F.pdf 82 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlag del III E.pdf 63 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlag del III F.pdf 64 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlaget del II B.pdf 84 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlaget del II C.pdf 159 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlaget del II D2.pdf 290 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlaget del III A.pdf 67 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlaget del III B.pdf 70 KB
Omsorgsboliger_konkurransegrunnlaget del III C.pdf 273 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway