Rammeavtale om bunndyr- og fiskeundersøkelser

Information

Competitive dialogue
11/5/2016
12/21/2016

Buyer

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Lyudmyla Lorentzen Lyudmyla Lorentzen
Herslebs gate 5
0561 Oslo
Norway
971185589

Closing date has passed.

Short description

VAV vil inngå rammeavtale med én leverandør om bunndyr- og fiskeundersøkelser i vassdrag i Oslo kommune.

Undersøkelser av bunndyr og fisk er en del av vannkvalitetsovervåking i Vann- og avløpsetaten.

Hovedfokus i denne anskaffelsen er rettet mot miljø og miljømessige konsekvenser for fauna i vassdrag. Undersøkelser hjelper til å finne ut hvor forurensning fra avløpsnettet er størst, samt kartlegge forebyggende tiltak. Undersøkelsene brukes også i rapportering til Byøkologisk program, Vannforskriftsarbeidet og Byråd for miljø og samferdsel (MOS).

Det er planlagt at to vassdrag skal undersøkes hvert år for bunndyr - og fiskefauna.

Bunndyrundersøkelser skal gjennomføres to ganger i året (én gang om våren og én gang om høsten), mens fiskeundersøkelser skal gjennomføres om høsten. I tillegg skal bunndyr - og fiskefauna undersøkes ved akuttutslipp. Rapporten skal leveres elektronisk hvert år til en bestemt dato.

(Detaljert spesifikasjon - se kravspesifikasjon, vedlegg 1).

Det kreves at leverandøren har spesialkompetanse innen overvåkning av bunndyr – og fiskefauna etter metodikken i Forskrift om rammer for vannforvaltningen

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforvaltning

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag 111 2016 2077952_3_1.pdf 1.68 MB
Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale bunndyr og fisk 2077953_5_1.pdf 428 KB
Vedlegg 2 a Kontrakt SSA-O 2077954_2_1.pdf 1.10 MB
Vedlegg 2 b Bilag til kontrakt 2077955_7_1.pdf 537 KB
Vedlegg 3 Prisskjema.xlsx 14 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway