Nytt Service Management Verktøy som en tjeneste

Information

Competitive dialogue
11/4/2016

Buyer

Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
PB 6538 Etterstad
0606 Oslo
Norway
971183675

Assignment text

Formålet med anskaffelsen er å gi Oslo kommune et moderne SMV som skal erstatte dagens løsning, som er Remedy 7.6.04. Dagens løsning er dyr å forvalte og oppleves lite brukervennlig. Tjeneste som anskaffes skal derfor ha en kostnadsoptimal drifts- og forvaltningsmodell, og tilrettelegge for fremtidige behov knyttet til Service Management i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og Oslo kommune. Tjenesten skal inkludere drift (inkludert driftsmiljø) og vedlikehold av verktøyet iht. gitte SLA krav.

Løsningen UKE anskaffer skal være brukervennlig. Endringer og konfigurering skal kunne gjøres smidig og UKE skal selv kunne konfigurere verktøyet. Det skal tilrettelegges for selvbetjening, kunnskapsdeling og helhetlig kundeorientert Service Management.

SMV skal støtte opp under arbeidsprosesser og gi et effektivt verktøy for oppfølging av feilmeldinger, rapportering og SLA oppfølging mot leverandører og kunder.

Tjenesten skal også:

•Benytte Singel Sign On (SSO) med støtte for autentisering mot Active Directory eller annen LDAP basert metode.

•Støtte integrasjoner mot felleskomponenter i Oslo kommune

•Gi verktøystøtte til å administrere leverandører og tjenestene de leverer via kontraktsoppfølgingsverktøy.Kontraktstildeling
Tittel: Nytt Service management verktøy som en tjeneste
Dato for kontraktstildeling: 21-09-2016
Antall mottatte tilbud: 6
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Manag-E Norge AS893278222, Skysstasjon 11b, 1373 Asker, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway