Rammeavtaler – Kjøp av kurs og konferansetjenester for departementsfellesskapet

Information

Open procedure
12/6/2016

Buyer

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Hanne Rennesund Hanne Rennesund
Pb 8129 Dep
0032 Oslo
Norway
974761424

Short description

Oppdragsgiver skal inngå rammeavtaler for kjøp av kurs- og konferansetjenester for å dekke behov for departementene, SMK, Regjeringsadvokaten og DSS.

Formålet med rammeavtaler for kjøp av kurs- og konferansetjenester er å redusere tidsbruk og transaksjonskostnader ved anskaffelser i departementene, samt utnytte de stordriftsfordeler en større avtale gir. Videre skal avtalen sikre kvaliteten på de tjenester som dekkes.

Følgende rammeavtaler skal inngås:

1.Landsdekkende rammeavtale (unntatt Oslo og omegn) for kjøp av kurs- og konferansetjenester med overnatting

2.Rammeavtale for Oslo og omegn for kjøp av kurs- og konferansetjenester – overnatting og dagpakke

3.Rammeavtale for hele landet for kjøp av kurs- og konferansetjenester - kjedeuavhengige hoteller med overnatting

4.Rammeavtale for gjennomføring av VIP-konferanser Oslo - overnatting og dagpakke

For en nærmere beskrivelse av oppdragene, se bilag 1 til samtlige kontrakter, kravspesifikasjon.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway