K201-Byggearbeider

Information

Open procedure
1/10/2017

Buyer

Bodø kommune Bodø kommune
Knut Svendsen Bodø kommune, Utbyggings- og eiendomsavdelingen
Herredshuset, Postboks 319
8001 Bodø
Norway
972418013

Short description

Nye Bodø rådhus vil bestå av et nybygg (Nybygg) samt eksisterende rådhus (Rådhus) og bygget til Norges Bank (Banken).

Nybygget vil knytte alle bygg sammen til én enhet. Rådhuset og Banken skal totalrehabiliteres.

Denne beskrivelse omfatter kontrakt K201 Byggearbeider. Det skal gis tilbud på alle byggearbeidene og konstruktive rivningsarbeider og leveranser knyttet til dette som beskrives og refereres til i konkurransegrunnlaget.

Beskrivelser er delt inn i egne dokument som omhandler aktuelt arbeid avhengig av type arbeid og leveranser som skal utføres eller leveres men som inngår i samme entreprise, K201.

Entreprise K201 skal levere alle felles rigg og driftytelser. Disse er beskrevet i Bok 0 og i tegninger/skisser som viser planlagt riggområde.

Entreprise K201 skal utføre alle byggearbeidene for nybygg og eksisterende bygg samt alt grunnarbeid.

Files

Title Size
161002 Bod%C3%B8 R%C3%A5dhus - Lydtegninger.pdf 3.42 MB
161102 sammenstilling ARK og RIB.smc 9.58 MB
A-AB-200-D-0-01_Udvendige detaljer.pdf 4.93 MB
A-AB-200-D-0-02 innvendige detaljer.pdf 1.06 MB
A-AB-200-D-0-03_Udvendige detaljer R%C3%85-BA.pdf 775 KB
A-AB-200-P-0-00 - Situasjonsplan.pdf 116 KB
A-AB-200-T-0-00_Leverenseplan.pdf 63 KB
Bok 0 Generelle bestemmelser r%C3%A5dhusprosjektet.pdf 1.25 MB
Hovedfremdriftsplan.pdf 163 KB
Kravbeskrivelse FDV dokumentasjon.pdf 1.39 MB
Mappe 3D Illustrasjoner.zip 16.32 MB
Mappe Bygningsdeler.zip 10.27 MB
Mappe Fasader.zip 2.95 MB
Mappe gab-filer for elektronisk prising.zip 9.93 MB
Mappe Gulvplaner.zip 2.78 MB
Mappe Himlingsplaner.zip 2.33 MB
Mappe Nedrivningsplaner.zip 3.29 MB
Mappe Plantegninger.zip 8.05 MB
Mappe Romtegninger.zip 2.08 MB
Mappe Skisser riggplan.zip 1.01 MB
Mappe Skjema.zip 270 KB
Mappe tegninger landskap_utomhus.zip 6.27 MB
Mappe tegninger RIB.zip 24.13 MB
Mappe tegninger RIBr.zip 4.29 MB
Mappe tegninger RIE.zip 2.57 MB
Mappe tegninger RIG.zip 2.11 MB
Mappe tegninger RIV.zip 409 KB
Mappe tegninger RIVA.zip 4.61 MB
Mappe vedlegg.zip 21.45 MB
Milj%C3%B8saneringsbeskrivelse R%C3%A5dhuset og Banken.pdf 9.29 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.1 28 Riveabeider del C%2C D%2C E og H.pdf 204 KB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.1 Grunn- og betongarbeider og b%C3%A6resystem.pdf 1.10 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.2 Bygningsmessige arbeider.pdf 1.28 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.3 Faste innredninger.pdf 412 KB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.4 Fasader og takarbeider.pdf 1.01 MB
NYE BOD%C3%98 R%C3%85DHUS - K201.5 Utomhus.pdf 397 KB
Nye Bod%C3%B8 r%C3%A5dhus - Bok 1 K201 Byggearbeider Generell tekst.pdf 639 KB
Reguleringsplan med vedlegg.zip 2.62 MB
Tegningsliste RIB.pdf 67 KB
Tegningsliste RIBr.pdf 46 KB
Tegningsliste RIE.pdf 44 KB
Tegningsliste RIV.pdf 45 KB
Tegningsliste RIVA.pdf 48 KB
Tiltaksplan Bod%C3%B8 Nye R%C3%A5dhus E01.pdf 767 KB
Vedlegg 1 til Bok 0-konkurransebestemmelser og evaluering K201 Byggearbeider.pdf 561 KB
Vedlegg 2 til bok 0 -Krav til samhandling og aktiv deltakelse i planlegging.pdf 1.20 MB
Vedlegg 3 til bok 0-Sjekkliste mot svart arbeid og sosial dumping.pdf 43 KB
Vedlegg 4 til Bok 0%E2%80%93 Fullmakt for innsyn i alle offentlige register for bedriftens ansatte gjennom Skatt Nord.pdf 75 KB
Mappe Snitt.zip 76.58 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway