DNA-ekstraksjonsrobot

Information

Open procedure
11/4/2016
12/14/2016

Buyer

Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet
Halvor Wang Opaas Halvor Wang Opaas
Lovisenberggata 8
0456 Oslo
Norway
983744516

Closing date has passed.

Short description

Folkehelseinstituttet har behov for et instrument som med automatikk kan ekstrahere nukleinsyrer fra humant papillomavirus i urinprøver. I tillegg til selve instrumentet omfatter anskaffelsen opsjon på nødvendige reagenser, forbruksmateriell mv. for ekstraksjon av prøvene, samt opsjon på avtale for service og vedlikehold av instrumentet.

Files

Title Size
Del I_Konkurransegrunnlag.pdf 697 KB
Del I_Vedlegg 1 Tilbudsbrev.docx 35 KB
Del I_Vedlegg 2 Egenerkl%C3%A6ring taushetsplikt.docx 16 KB
Del I_Vedlegg 3 Tilbyders forbehold og avvik.docx 16 KB
Del I_Vedlegg 4 Forpliktelseserkl%C3%A6ring.doc 32 KB
Del II_Generelle vilk%C3%A5r for kj%C3%B8p av varer.pdf 668 KB
Del II_Vedlegg A Kravspesifikasjon.docx 53 KB
Del II_Vedlegg B Pris.docx 52 KB
Del II_Vedlegg D Endringer i den generelle avtaleteksten.pdf 529 KB
Del II_Vedlegg E Endringer av leveransen etter avtaleinng%C3%A5elsen.pdf 418 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway