Rammeavtale om oversettelse, korrektur og språkvask

Information

Open procedure
11/4/2016
11/21/2016

Buyer

Finansdepartementet Finansdepartementet
Roar Snedkerud Roar Snedkerud
Pb 8008 Dep
0030 Oslo
Norway
972417807

Closing date has passed.

Short description

Finansdepartementet har et regelmessig behov for oversettelse fra norsk til engelsk, engelsk til norsk og språkvask og korrektur av dokumenter skrevet på engelsk. Finansdepartementet ønsker derfor, i samarbeid med Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, å inngå en rammeavtale med flere enn to leverandører om oversettelse, språkvask og korrektur. Behovet for oversettelse vil særlig være knyttet til departementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond og til arbeidet med planlegging og iverksetting av den økonomiske politikken, men det kan også være aktuelt med oversettelse, språkvask og korrektur innenfor departementets øvrige ansvarsområder.

Det skal inngås 3 delkontrakter med leverandører innenfor følgende områder:

1.Generelle oversettelsesoppdrag innenfor Finansdepartementets fagområde

2.Generelle oversettelsesoppdrag for Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

3.Oversettelse av budsjettrelaterte dokumenter, brosjyrer og pressemeldinger

På delkontrakt 1 skal det inngås avtale med 2 leverandører.

På delkontrakt 2 og 3 skal det inngås avtale med en leverandør pr. kontrakt.

Fordelingsnøkkel for delkontrakt 1 er som følger:

De enkelte oppdragene i avtaleperioden vil primært bli tildelt den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i tildelingen. Dersom den primære leverandøren i det enkelte konkrete tilfellet ikke har kapasitet, vil det konkrete oppdraget bli tildelt den leverandøren som er rangert som nr. 2 i konkurransen

For alle delkontrakter gjelder at typer oversettelser vil kunne variere og leverandør må kunne utføre alle typer oppdrag. Dersom det oppstår kapasitetsproblemer og valgt leverandør ikke kan levere innenfor sitt område, forbeholder Finansdepartementet seg retten til å kjøpe av leverandør på en av de to andre delkontraktene.

Finansdepartementet forbeholder seg retten til å kjøpe utenfor kontraktene på avtalen, dersom ingen av valgte leverandører på de enkelte delkontrakter har kompetanse eller kapasitet til å utføre et oversettelsesoppdrag.

Files

Title Size
Delkontrakt 1 - bilag til kontrakt.docx 42 KB
Delkontrakt 2 - bilag til kontrakt.docx 42 KB
Delkontrakt 3 - bilag til kontrakt.docx 44 KB
Konkurransegrunnlag rammeavtaler oversettelsestjenester for Finansdepartementet v. 1.0.pdf 474 KB
Kontrakt.docx 56 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway