Midlertidig husvære (døgnovernatting) etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 til Fredrikstad kommune v/NAV

Information

Open procedure
11/4/2016
12/1/2016

Buyer

Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune
Hanne-Marit Kilberg Joneid Hanne-Marit K. Joneid
Postboks 1405
1602 Fredrikstad
Norway
940039541

Closing date has passed.

Short description

Fredrikstad kommune ønsker å inngå parallelle rammeavtaler for levering av midlertidig husvære (døgnovernatting) etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27.

For å imøtekomme behovet ønsker oppdragsgiver å inngå rammeavtaler om døgnovernattingsplasser både for enslige voksne og familier, hvor oppdragsgiver har ansvar for å tilby midlertidig husvære.

Midlertidig husvære skal benyttes i akutte situasjoner. Oppholdet skal tidsbegrenses mens det arbeides med å finne en mer permanent boligløsning.

Med døgnovernattingssted menes i denne sammenheng næringsvirksomhet som driver utleie av rom og/eller boenheter på døgnbasis, når eiendommen er regulert til dette formålet.

Fredrikstad kommune ønsker å inngå rammeavtaler for totalt 7 plasser. Av disse 7 plassene må 2 av plassene være egnet for å huse familier med barn (gruppe 2).

Anskaffelsen er delt i to grupper:

Gruppe 1 – bostedsløs person

Gruppe 2 - bostedsløse familier

Files

Title Size
Oppsummering leverand%C3%B8rkonferanse 24.10.2016.pdf 404 KB
Vedlegg 1 Tilbudsbrev.docx 68 KB
Vedlegg 2 Kravspesifikasjon.docx 110 KB
Vedlegg 3 Morselskapsgaranti.docx 22 KB
Vedlegg 4 Rammeavtale.pdf 525 KB
Konkurransegrunnlag midlertidig husv%C3%A6re.docx 788 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway