Digitale trygghetsalarmer

Information

Open procedure
11/4/2016

Buyer

Sel kommune Sel kommune
Elin Ulen Elin Ulen
Sel kommune
2670 Sel kommune
Norway
939617671

Assignment text

Formålet med denne anskaffelsen er å videreføre funksjonaliteten i dagens

trygghetsalarmtjeneste og å gjennomføre overgang fra analoge til full-digitale

løsninger. I tillegg skal avtalen legge til rette for utvidelse av dagens tjeneste

gjennom mulighet for påkobling av endeutstyr med annen funksjonalitet som kan

bidra til økt kvalitet og/eller bedre ressursutnyttelse i helse - og

omsorgstjenestene.



Kontraktstildeling
Tittel: Digitale trygghetsalarmer
Dato for kontraktstildeling: 01-06-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Vakt og alarm AS857507622, Bygdasenteret, 5590 Etne, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway