Jåtta - HVAC E-blokk

Information

Open procedure
11/3/2016
11/25/2016

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 Oslo
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

* Forsvarsbygg skal rehabilitere et av byggene til NATO avdelingen Joint Warfare Centre på Jåtta leir.

Bygget ble oppført i 1994 og de tekniske installasjonene for varme, kjøling, ventilasjon og automatikk er fra samme tidspunkt. Bygget består av 5 etasjer og har et samlet areal på ca 2500m2 BTA. Bygningen ble i 2011 sammenbygget med en ny fløy- F-blokk, ifm utvidelse av kontorkapasiteten. De tekniske systemene i E-blokk ble ikke endret/oppgradert i denne prosessen Det er behov for oppgradering og utskifting av disse systemene. I den forbindelse ønsker Forsvarsbygg tilbud på oppgradering/utskifting av disse anlegg.

Files

Title Size
Del I - Innbydelse kontrakt 420325 -NS 8405 .pdf 590 KB
Del II - Kontraktsbestemmelser - 420325- NS 8405 .pdf 689 KB
Del III - Forside - 420325 - NS 8405.pdf 77 KB
Del III-A - Oppdraget kontrakt 420325 - NS 8405.pdf 393 KB
Del III-B - SHA og ytre milj%C3%B8- 420325- NS 8405.pdf 400 KB
Del III-C FDV-dokumentasjon - 420325 - NS 8405.pdf 471 KB
Del III-D - Administrative bestemmelser - 420325- NS 8405.pdf 564 KB
versjon 2 - 217899 J%C3%A5tt%C3%A5 E blokk HVAC Anbudsmateriell beskrivelse_tegninger.pdf 9.20 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway