Anskaffelse av prosjektskole og prosjektstøtte

Information

Open procedure
11/30/2016

Buyer

Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF
Posboks 2773 Solli
0201 Oslo
Norway
985987246

Short description

Gjennom Prosjektskolen skal i særlig grad ansatte i prosjekt- og eiendomsavdelingen få innsikt og breddeforståelse i prosjektledelse og Omsorgsbyggs modell. Prosjektskolen kommer til å være en selvstendig del av Omsorgsbyggskolens opplæringstilbud.

Denne anskaffelsen omfatter utvikling og gjennomføring av modulkurs og mindre temakurs, utvikling av eierstrategi, samt prosjektstøtte og bistand til implementering av kunnskap og prosjektmodell i Omsorgsbyggs kvalitetssystem og interne retningslinjer. Opplæringsmodulene skal gjennomføres som en kombinasjon av e-læring og klasseromsundervisning.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag.pdf 342 KB
Vedlegg 1 - ytelsesbeskrivelse.pdf 286 KB
Vedlegg 2 - Prisskjema.docx 34 KB
Vedlegg 3 - NS 8402 Kontraktsformular.pdf 222 KB
Vedlegg 4 - BLINK - Bedre l%C3%A6ring i ny kontekst.pdf 9.20 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway