Frivillig kunngjering: Breibandsutbygging Arnafjord

Information

Does not exist in Finnish
11/25/2016

Buyer

Vik kommune Vik kommune
Geir Svendsen Geir Svendsen
Postboks 134
6891 Vik i Sogn
Norway
937498764

Short description

Vik kommune, heretter oppdragsgjevar, skal starte utbygging av eit framtidsretta breibandnett i Arnafjord.

Oppdragsgjevar vil her gje eit vederlag for å få utbygd breiband i Arnafjord. Dette er såleis ei tenestekonsesjonskontrakt der utbyggar får eit tilskot for å byggja ut breiband og får retten til å drifte og utnytte tenesta (sjå her definisjonen i forskrift til lov om offentlege anskaffingar (FOA) § 4-1, 1. ledd bokstav e).

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag.docx 1.76 MB
Konkurransegrunnlag.pdf 627 KB
Vedlegg 2 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring underleverand%C3%B8r.docx 16 KB
Vedlegg 3 - Tilbyder sine atterhald.docx 19 KB
Vedlegg 4 - ESA-vedtak.pdf 1.86 MB
Vedlegg 5 - Avtaledokument.pdf 626 KB
Vedlegg1_Dekningskart.pdf 2.41 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway