Ny Bjørlien skole

Information

Open procedure
11/28/2016

Buyer

Vestby kommune Vestby kommune
Marianne Carlsen Marianne Carlsen
Rådhusg. 1
1540 Vestby
Norway
943485437

Short description

Vestby kommune vil inngå en kontrakt for prosjektering og bygging av Ny Bjørlien skole. Bjørlien skole er dimensjonert som en 3-parallell 1-7 skole med inntil 588 elever og 38 lærere og 14 assistenter (årsverk). I tillegg er det forutsatt 5 ansatte i administrasjon + 1 driftsteknikker og renholdspersonale i 3 deltidsstillinger.

Skolens planlagte bruttoareal er: 7 199 m2

Prosjektets tiltaksklasse: 3 (PRO og UTF)

Vestby kommune har engasjert en prosjekteringsgruppe (PG) for all prosjektering.

PG har utarbeidet skisse- og forprosjekt - detaljprosjektering gjenstår.

Vedlagt konkurransegrunnlaget følger kopi av inngått avtale med PG (tilbud og

tilbudsinnbydelse for PG). Avtalens fase 3 – detaljprosjektering - vil bli tiltransportert

totalentreprenøren ved kontraktsinngåelse.

Files

Title Size
27 Fastinventar-produktliste.xlsx 38 KB
27 SFO Fastinventar-produktliste.xlsx 23 KB
62271 Bj%C3%B8rlien skole.ifc 32.67 MB
Bj%C3%B8rlien tegninger DWG.zip 6.85 MB
Del A - 1 Ny Bj%C3%B8rlien skole - Totalentreprise - Bok 0.pdf 1.09 MB
Del A - 1A Vedlegg 1 %E2%80%93 Dokumentoversikt Ny Bj%C3%B8rlien skole.pdf 337 KB
Del A - 2 Ny Bj%C3%B8rlien skole Kontraktsbestemmelser.pdf 431 KB
Del A - 3 Ny Bj%C3%B8rlien skole - Tilbudsskjema.pdf 285 KB
Del A - 3A Ny Bj%C3%B8rlien skole Tilbudsskjema i Excel.xlsx 26 KB
Del A - 4 CV-mal tilbudt personell.docx 23 KB
Del B - 1 KRAV OG YTELSESBESKRIVELSE.pdf 4.31 MB
Del B - 2 TEGNINGER ARKITEKT.pdf 14.12 MB
Del B - 3 TEGNINGER UTOMHUSANLEGG.pdf 4.24 MB
Del B - 4 ROMBEHANDLINGSSKJEMA.pdf 142 KB
Del B - 5 L%C3%85SPLANER.pdf 1.45 MB
Del B - 6 TEGNINGER OG ELEMENTLISTE - FAST INVENTAR.pdf 2.43 MB
Del B - 7 OVERIKTSPLAN - REGISTRERINGER I GRUNNEN.pdf 96 KB
Del B - 8 UNDERS%C3%98KELSER I GRUNNEN.pdf 2.31 MB
Del C - 1 BYGNINGSFYSIKK.pdf 1.21 MB
Del C - 2 BRANN.pdf 1.53 MB
Del C - 3 AKUSTIKK.pdf 3.20 MB
Del D - 1 INNM%C3%85LING VA-KUMMER.pdf 811 KB
Del D - 2 SHA-PLAN.pdf 362 KB
Del D - 3 Rammetillatelse - Gnr 6 Bnr 774 - Risilveien 85 - Oppf%C3%B8ring av ny Bj%C3%B8rlien skole.pdf 222 KB
Del D - 4 Reguleringsbestemmelser.pdf 9 KB
Del D - 4A Plankart.pdf 509 KB
Del D - 5 Anbefaling for tegninger og FDV-dokumentasjon%2C LYDIA.pdf 631 KB
Del D - 6 Byggherrens avtale med PG.pdf 1.50 MB
Del D - 6A Vedlegg til BH avtale med PG %E2%80%93 Tilbudsbrev fra PG.pdf 770 KB
Del D - 6B Vedlegg til BH avtale med PG %E2%80%93 Prisskjema fra PG.pdf 757 KB
Del D - 6C Vedlegg til BH avtale med PG - Konkurransegrunnlaget PG.pdf 237 KB
Del D - 6D Vedlegg til BH avtale med PG - Sp%C3%B8rsm%C3%A5l og svar til konkurransegrunnlaget.pdf 513 KB
Del D - 6E Vedlegg til BH avtale med PG - Referat fra tilbudskonferanse Risil skole.pdf 333 KB
Konkurransegrunnlag.pdf 106 KB
Vedlegg 1- rammeavtale%2C hvitevarer%2C brunevarer og sm%C3%A5elektrisk.pdf 133 KB
Vedlegg 2 - tilbudsmappe.odt 33 KB
Vedlegg 3 - Virksomhetsoversikt.pdf 72 KB
Vedlegg 4 - HMS-egenerkl%C3%A6ring.odt 12 KB
Vedlegg 5 - kravsspesifikasjon.odt 12 KB
Vedlegg 6 - Tilbudsskjema.odt 14 KB
Vedlegg 7 - Prisskjema.ods 7 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway