Bo- og aktivitetssenter i Verdal kommune

Information

Restricted procedure
11/14/2016

Buyer

Verdal kommune Verdal kommune
Oddvar Govasmark Oddvar Govasmark
938587418

Short description

Det skal bygges 44 omsorgsboliger for demente, 20 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 90 institusjonsplasser, dagsenter, legesenter, produksjonskjøkken, 4 avd. barnehage. Samlet bruttoareal ca. 11000 m2

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway