digitalt tilsyn til bruk i omsorgstenestene i Giske kommune

Information

Open procedure
11/4/2016

Buyer

Giske kommune Giske kommune
Gunnhild vindvik nordstrand Gunnhild vindvik nordstrand
Valderhaug 4
6050 Valderøya
Norway
964980721

Short description

Giske kommune består av 4 øyer som er delt i to omsorgsdistrikt. vi er no i ei omstillingsperiode og ser difor på nye løysingar som kan gjere drifta lettare. Ein faktor her er digitalt tilsyn. Vi ynskjer å kunne tilby digitalt tilsyn til pasientar som bur i eigen heim, samt digitale tilsyn til pasientar som bur i bukollektiv og bufellesskap. Vi ynskjer også løysingar som er lovlige i forhold til digitale tilsyn og psykiske utviklingshemming, psykiatriske pasientar og pasientar som bur i bukollektiv. Vi ser for oss to løysingar. Den eine er enkeltkamera som skal brukast i heimane og den andre løysinga er kamera i slynge som skal brukast på institusjonane

Files

Title Size
anbud%20doffin.pdf 1.21 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway