Bussveien Ruten-Vatnekorssen, reguleringsplan med konsekvensutredning og byggeplan inkl. konkurransegrunnlag

Information

Open procedure
11/8/2016

Buyer

Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest
Jonas Meling Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger
Norway
971032081

Short description

Oppdraget omfatter rådgivning, planlegging og prosjektering samt oppfølging i byggefase av ny Bussvei fra Ruten til Vatnekrossen, begge i Sandnes kommune. Det vil også bli nødvendig å se på hovedsykkelrute-strukturen langs fylkesveien samt kommunale veger som knytter seg til fylkesveien. Det skal vurderes konstruksjoner som bruer, støttemurer m.m. Overvannshåndteringen vil også være en viktig del av arbeidet. Strekningen er ca. 3 km lang og går fra Sandnes sentrum (Ruten) til fv. 332 Gravarsveien/Hanaveien og opp fv. 332 Skippergata til den treffer Vatnekrossen (rv 13).

Det skal lages planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning inkludert teknisk detaljplan med tilhørende utredninger samt ytes generell bistand til den formelle planprosessen.

Oppdraget omfatter også en opsjon på byggeplan, dvs. utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag inkludert tegninger i modellbasert prosjektering. Statens vegvesens mal i håndbok R761 og R762 Prosesskoden skal legges til grunn. Samt oppfølging i anleggsfasen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway