Bygging av nytt rådhus i Sandnes

Information

Open procedure
11/28/2016

Buyer

Sandnes kommune Sandnes kommune
Jarle Angelsen Jarle Angelsen
Jærveien 33
4319 Sandnes
Norway
964965137

Short description

I Økonomiplan 2015 – 2018 har Bystyret vedtatt bygging av nytt rådhus i Havneparken. Kommunen har kjøpt tomt A4 til formålet. Parkering skal skje gjennom frikjøpsavtale/eget parkeringsanlegg utenom tomten. Nytt rådhus skal inneholde kommunens kjernevirksomhet og fellesfunksjoner som omfatter ca. 374 kontorplasser og utgjør BTA 11.615 m2. I denne forbindelse har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt for bygging av komplett nytt rådhus i Havneparken i henhold til konkurransegrunnlag med vedlegg. Oppdraget omfatter i hovedsak:

•Bygging

•Levering og montering av fast inventar og utstyr

Prosjektet skal organiseres som en generalentreprise, dvs. Entreprenøren påtar seg samtlige arbeider som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, basert på kontraktmodellen utførelsesentreprise NS 8405:2008. Tomten A4 er klar for byggearbeider. Generalentreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille komplett bygging av nytt rådhus i henhold til kontrakt slik at overtakelsesforretning kan finne sted senest innen 20. desember 2018 (sluttfrist). Nytt rådhus skal tas i bruk ultimo desember 2018. Nytt rådhus er detaljprosjektert i henhold til NS 3420:2016/01 og skal bygges etter passivhus standard.

Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for nærmere beskrivelse av anskaffelsen.

Files

Title Size
Bok 0 Konkurransegrunnlag nytt r%C3%A5dhus GE v20 201016.pdf 761 KB
Vedlegg 1 Nytt r%C3%A5dhus_Anbudsmateriell RIB_2016_10_21_12_33_18.zip 74.23 MB
Vedlegg 4 Nytt r%C3%A5dhus_Anbudsmateriell RIE_2016_10_21_12_38_47.zip 92.43 MB
Vedlegg 6 Evaluering_av_entreprenoroppdrag_-_nkf_-_dibk_-_difi 171016.pdf 420 KB
Vedlegg 7 Egenrapportering-lonns-og-arbeidsvilkaar-v2 DIFI 171016.pdf 165 KB
Vedlegg 5 Nytt r%C3%A5dhus_Anbudsmateriell Byggherre_2016_10_21_12_30_44.zip 102.10 MB
Vedlegg 3 Nytt r%C3%A5dhus_Anbudsmateriell RIV_2016_10_21_12_40_18.zip 166.58 MB
Vedlegg 2 Nytt r%C3%A5dhus_Anbudsmateriell ARK_2016_10_21_12_22_30.zip 417.52 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway