Rammeavtale Modellforsøk Hydrodynamikk

Information

Open procedure
11/19/2016

Buyer

Statens Vegvesen Statens Vegvesen
Rune Løvlid Rune Løvlid
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
Norway
971032081

Short description

Statens Vegvesen (SVV) har fått i oppgave å utrede tekniske løsninger for å erstatte alle ferjesamband på E39 med faste forbindelser. Totalt er det åtte fergeforbindelser langs traséen, og fem av disse fjordene er for brede og dype til at tradisjonell bru- og tunnelteknologi kan benyttes. Rammeavtalen gjelder alle fjordkryssinger i Region vest, som ligg under prosjektet Fergefri E39 ved delprosjekt Fjordkryssing. Prosjektet har som oppgave å utvikle konsepter for trygg og effektiv kryssing av disse. Region vest utgjør fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Konseptene som har blitt utredet så langt faller i hovedsak i tre kategorier:

•Flytebru på pontonger, med sideforankring eller kun med endeforankring.

•Hengebru i ett eller flere spenn, inkludert hengebru på flytende, side– eller strekkstagforankrede fundamenter.

•Neddykket rørbro, herunder strekkstagforankret eller pongtongstabilisert.

Konseptene har ulike utfordringer, men til felles har de at de alle er svært lange, slanke konstruksjoner, og med unntak av neddykket rørbro har betydelige dynamiske påkjenninger både fra vind og bølger. Dimensjonene vil variere fra fjord til fjord, og mellom konsepter, men typiske brulengder er mellom 3000 og 5000 m.

Som en del av utviklingsarbeidet i Fjordkryssingsprosjektet ønsker SVV å gjennomføre en serie modellforsøk, knyttet til hvert enkelt konsept på de aktuelle fjordene. Det vil være aktuelt med tester i både slepetank og havbasseng.

Det vil bli inngått rammeavtale med 3 leverandører.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway