Totalentreprise - Kumrehabilitering Myrer

Information

Open procedure
11/23/2016

Buyer

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Åse Rieber-Mohn Åse Rieber-Mohn
Herslebs gate 5
0506 Oslo
Norway
971185589

Short description

Formålet med anskaffelsen er å redusere risikoen for at kloakk fra avløpskummer forurenser drikkevannet i Grefsentunnelen.

For å oppnå formålet med reduksjon av risiko for forurensning av drikkevann, er det behov for tette avløpskummer inkludert renne, kumbunn, kumvegg og overganger til ledninger, slik at spillvann ikke kan lekke ut av kummer og inn i Grefsentunnelen via grunnen.

I kummer med både spillvann og overvann er det i tillegg behov for å sørge for at spillvann ikke kan komme over i overvannsrennen. Dersom dette skjer kan det utgjøre en risiko for forurensning av drikkevannet i Grefsentunnelen fra utette overvannsledninger og eventuelt åpne bekker via grunnen.

Det er også en målsetting å hindre at overvann og vassdrag (inkludert Akerselva) blir forurenset.

Det er estimert et omfang på 124 kummer. Se Kravspesifikasjonen (Vedlegg 1) for detaljer om prosjektet

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag.pdf 1.65 MB
Kumrehabilitering Myrer.gab 1.18 MB
Vedlegg 1 Kravspesifikasjon.pdf 3.03 MB
Vedlegg 1.1 Masseoppsett.pdf 245 KB
Vedlegg 1.2 Tegninger.pdf 1.34 MB
Vedlegg 1.3 Milj%C3%B8 og arbeidsmilj%C3%B8.pdf 1.08 MB
Vedlegg 1.4 Dokumentasjon av kummer.pdf 71 KB
Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser.pdf 1.61 MB
Vedlegg 3 Kontraktsmedhjelpere.pdf 184 KB
Vedlegg 4a Fullmakt.pdf 384 KB
Vedlegg 4b - Mal for utvidet skatteattest.pdf 190 KB
Vedlegg 5 - Difis evalueringsskjema for evaluering av entrep..pdf 350 KB
Vedlegg 6 Egenerkl%C3%A6ringskjema.pdf 188 KB
Vedlegg 7 Sjekkliste.pdf 358 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway