Anskaffelse av IKT-driftstjenester

Information

4/19/2017

Buyer

Norges Bank Norges Bank
Sverre Johansen Sverre Johansen
Postboks 1179
0107 Oslo
Norway
937884117

Short description

Norges Bank har som intensjon å inngå avtale med én leverandør som kan levere en samlet og kvalitetssikret IKT driftstjeneste. Dette innbefatter datasentertjenester, infrastrukturtjenester og driftstjenester.

Anskaffelsen foretas som konkurransepreget dialog med prekvalifisering.

Formålet med anskaffelsen er å etablere en ny driftsplattform der eksisterende og kommende IT systemer skal etableres, driftes og forvaltes på en måte som oppfyller Norges Banks svært høye krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Files

Title Size
Prekvalifiseringsgrunnlag IKT-driftstjenester v. 1.0.pdf 150 KB
Vedlegg 2a taushetserklaring-for-tilbydere.pdf 36 KB
Vedlegg 2b taushetserklaring-for-underleverandor.pdf 38 KB
Vedlegg 2c taushetserklaring-personlig.pdf 94 KB
Vedlegg 3 L%C3%B8nns-og-arbeidsvilk%C3%A5r.pdf 54 KB
Vedlegg 4 Etiske retningslinjer for leverand%C3%B8rer til Norges Bank.pdf 49 KB
Vedlegg 5 HMS-egenerkl%C3%A6ring.pdf 46 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway