Tilbygg og ombygging av Ljungbyveien bolig og avlastning

Information

Competitive dialogue
11/21/2016

Buyer

Ås kommune, Prosjektavdelingen Ås kommune, Prosjektavdelingen
Lovise Schjerve Lovise S. Schjerve
964948798

Short description

Ljungbyveien bolig og avlastning for unge/voksne med funksjonshemninger i Ljungbyveien 17 skal utvides/oppgraderes. Virksomheten har i dag 2 omsorgsboliger for unge voksne, 7 avlastningsplasser og totalt 12 ansatte.

Det er vedtatt at Ljungbyveien bolig og avlastning skal utvides med 3 omsorgsboliger. Utvidelsen vil medføre økt bemanning. Eksisterende administrasjonsarealer skal dermed også oppgraderes og utvides, i tillegg til at det skal gjøres oppgradering og tilpasninger utomhus mht parkering, garasje, utvendige boder mv. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

I byggeperioden skal Ljungbyveien bolig og avlastning fungere med dagens kapasitet, og det forutsettes kontinuerlig drift.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway