Kontorekvisita, kopipapir og renhold, plast og papir

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/11/2016
12/1/2016
11/21/2016

Buyer

Finnmark fylkeskommune Finnmark fylkeskommune
Tom Johansen Mona Halvari
964994218

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelse av kontorrekvisita, kopipapir, renhold-, plast- og papirprodukter. Anskaffelsen har til hensikt å dekke oppdragsgivers behov.

Rammeavtalen skal inngås av Finnmark fylkeskommune på vegne av egen organisasjon, men etter fullmakt også på vegne av Sametinget. Finnmark fylkeskommune og Sametinget er således sidestilte parter på oppdragsgiversiden. All avtaleoppfølging utover regulær oppfølging av konkrete bestillinger, er forbeholdt kontaktperson for den respektive juridiske enhet. Sametinget og Finnmark fylkeskommune er ikke solidarisk ansvarlig for hverandres eventuelle mislighold overfor leverandøren. 

Rammeavtalen består av tre separate delsegmenter (Kontorrekvisita, kopipapir og Renhold/Plas/papirprodukter). Totalt omfatter konkurransen således tre delsegment, hvorav hvert delsegment kan ende opp som én selvstendig rammeavtale. Potensielt vil således oppdragsgiver inngå avtale med tre ulike leverandører, som hver i så tilfelle har ansvar for sitt respektive delsegment. Hvert delsegment evalueres selvstendig.

Files

Title Size
Vedlegg F_kontrakt_II 389 KB
konkurransegrunnlag versjon 4 156 KB
Vedlegg I_Prisskjema_II_v5.xlsx 97 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway