Utvidelse sprinkleranlegg ved Bærum sykehus

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/9/2016
11/21/2016

Buyer

Vestre Viken HF Vestre Viken HF
Kjetil Pharm Kjetil Pharm
Wergelandsgate 10
Regnskapsavd Boks 400

3004 DRAMMEN
Norway
894166762

Closing date has passed.

Short description

Vestre Viken HF, Bærum Sykehus ligger i Sogneprest Munthe-Kaas's vei 100, poststed Gjettum. Avkjørsel fra RV 164.
Bygningsmassen består av i alt 57 690 m2 areal, hvorav 42 070m2 er usprinklet areal. 
Nordfløy sto ferdig i 2008, og er fullsprinklet, hoveddelen av prosjektet er høyblokk samt lavblokk som er
fra slutten av 80 tallet.

Denne konkurransen omfatter totalt ca 41.990 kvm, fordelt på 5 delkontrakter, hvor første kontrakt inneholder mulig opsjon om påfølgende kontrakter, dersom oppdragsgiver finner det formålstjenlig. Første kontrakt omfatter ca 21 % av arealet. Opsjonene baserer seg på de vilkår og enhetspriser som er etablert gjennom konkurranse om første kontrakt. Oppdragsgiver kan velge å ikke utløse opsjonene, og eventuelt kunngjøre ny konkurranse for resterende arbeider. Første delkontrakt er planlagt ferdigstilt i løpet av 2017, mens øvrige kontrakter følger etterhvert som midler er bevilget, og opsjonene utløst. Det er ikke satt konkret sluttdato, både av hensyn til bevilgning av midler og at arbeidene må gjennomføres med sykehuset i drift. 

Avrop av opsjoner vil bli gjort etter hvert som pågående arbeider avsluttes, senest i løpet av 1. tertial året etter at pågående arbeider er ferdigstilt. Leverandøren kan avvise senere utløsning av opsjon. Oppdragsgiver kan velge å avrope opsjoner parallelt eller overlappende, dersom dette er formålstjenlig.

 Sykehuset er delt opp i 15 ulike "bygg", Bygg 12-15 er de nyeste byggene oppført i 2008.
Bygg 1-5 er lavblokken som har totalt 3 etg.
Bygg 2-4-6-7 er høyblokken
Bygg 8-9-10 er den eldre delen av sykehuset.
Bygg 11 er Ambulansebygget
Ventilsettene er nummerert opp med referanse til byggene de er plassert i.
Ventilsett 5-1 er ventilsett 1, plassert i kjeller bygg 5
5-2 er ventilsett 2, plassert i kjeller bygg 5
9-ny er ventilsett 3, plassert i kjeller bygg 9
14-1 er ventilsett 1, plassert i kjeller bygg 14
14-2 er ventilsett 2, plassert i kjeller bygg 14
14-3 er ventilsett 3, plassert i kjeller bygg 14

Første delkontrakt tar for seg ventilsett 14-1, som dekker:
Bygg 1 2-4 etg.
Bygg 3 2-4 etg.
Bygg 5 2-3 etg.
Bygg 6 2-3 etg.
Bygg 7 2-3 etg.
Bygg 13 2 etg.
Sykehuset har full drift i utførelsesfasen og det kan bli uregelmessig arbeidstider og/eller stopp i arbeidet til
tider.

Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet. Det tas forbehold om at byggetillatelse blir innvilget for gjennomføring av kontrakten.Vedlagte dokument "Konkurranseregler.pdf" med vedlegg gir ytterligere informasjon om anbudet. 

Files

Title Size
Komplett konkurransegrunnlag 7.06 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway