Fremtidens omsorgsboliger nye Tunet

Information

Open procedure
11/28/2016

Buyer

Karlsøy kommune Karlsøy kommune
Bård M. Eilertsen Bård M. Eilertsen
Rådhuset
9130 Hansnes
Norway
940330408

Short description

Karlsøy kommune skal bygge moderne boenheter for multiutviklingshemmede innbyggere som kan dekke fremtidens behov med rasjonell drift.

Kommunens behov er seks selvstendige boenheter og en avlastingsleilighet i et bofellesskap med fellesarealer, personalbase, garasje/carport for beboernes biler, felles uteområde tilrettelagt for aktiviteter, adkomstvei og parkering for ansatte og besøkende.

Målgruppa for prosjektet vil være lettere til multiutviklingshemmede barn, unge og voksne. Prosjektet må derfor være tilrettelagt for brukere med heldøgns omsorgsbehov og alle typer funksjonshemminger.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway