SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen) 12/15/2022
Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospital HF 12/16/2022
Helikopterbase Nygårdstangen Plan- og designkonkurranse 1/11/2023
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Skannere for digital patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF 12/9/2022
Gastrostomiprodukter til helseforetakene i Norge 11/30/2022
Vedlikehold av uteareal for Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF - Brøytetjenester, gartnertjenester 11/30/2022
Referansestoffer til Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus 12/1/2022
Kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) - tilbudsfase 1/27/2023
Verktøystøtte til mål- resultat- og risikostyring for Sykehuspartner HF - Løsningsforslag 11/28/2022
Transporttjenester for Sykehuset Innlandet HF 12/2/2022
Tilbudsfase: Målrettet annonsering i sosiale medier og innholdsproduksjon til helseforetakene i Helse Sør-Øst 12/5/2022
Redningsteppe til ambulansetjenester Sykehuset Innlandet HF 12/2/2022
Åndedrettsvern FFP3 til nasjonalt beredskapslager 12/6/2022
Videorack 4K til Helse Stavanger HF 11/30/2022
Ventilasjonsfilter til helseforetakene i Norge 11/29/2022
2305 MS 11/29/2022
Vannforsyning til skumanlegg for helikopterplattform Bodø – Nordlandssykehuset HF 12/14/2022
LC-MSMS reagenser til nyfødtscreening og PKU pasient monitorering 1/6/2023
Iskrem til helseforetakene i Norge 11/28/2022
Kjøp og vedlikehold av Citrix-produkter for Sykehuspartner HF 12/20/2022
Suturer til helseforetakene i Helse Nord 12/19/2022
Trykkspylingssett og bensement til helseforetakene i Helse Vest 12/5/2022
NY: Laboratorie forbruksvarer til foretakene i Helse Nord 12/5/2022
Rådgivning og flyttetjenester til Sykehuset i Vestfold HF 12/2/2022
Endoskopiutstyr til tarmscreening, Helse Fonna HF 12/12/2022
Kvalifisering: Rådgivningstjenester i forbindelse med flytteplanlegging på Nye Radiumhospitalet for Oslo universitetssykehus HF 12/8/2022
Tilbudsfase: Rådgivningstjenester i forbindelse med flytteplanlegging på Nye Radiumhospitalet for Oslo universitetssykehus HF 1/16/2023
Matter til Akershus universitetssykehus HF 12/13/2022
En-pasient C-PAP system til prehospital bruk Sykehuset Innlandet HF 12/5/2022
Overnatting for vikarer ved Oslo universitetssykehus HF 11/30/2022
Passiv brannsikring (branntetting) til Sykehuset Levanger 12/20/2022
Heisettersyn Sykehuset Østfold HF 12/12/2022
Service, rehabilitering og feilretting byggautomasjon Siemens TIA Portal / Simatic Manager Step7 og operasjonsstuer - St. Olavs hospital HF 12/20/2022
K302 Luftbehandlingsanlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 12/5/2022
Hyllevogner til Oslo universitetssykehus HF 1/16/2023
Kvalifisering: IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling til Helse Nord 12/19/2022
Dialog- og tilbudsfase: IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling til Helse Nord 1/13/2023
Dampautoklaver og lavtemperatursterilisator til Nye Førde Sjukehus 12/16/2022
Håndverkertjenester til Finnmarkssykehuset HF Karasjok og Lakselv 12/16/2022
Artroskopiutstyr til Finnmarkssykehuset HF 12/7/2022
Autentisering og signering med eIDAS Nivå Høyt til helseforetakene i Helse Vest 12/16/2022
Vekteruniformer til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 12/21/2022
TEM rack til Helse Stavanger HF 1/3/2023
Elektronisk apparat for måling av NIBP, SpO2 og puls til Helse Vest RHF 12/19/2022
Øyeutstyr-/unit til Finnmarkssykehuset HF 12/7/2022
Mikroskop til øyeoperasjon til St. Olavs Hospital 1/6/2023
Blodgassinstrumenter med instrumentspesifikt forbruksmateriell til Helse Midt-Norge 1/2/2023
Spesialrør (ACD A/CPDA) til Helse Vest 11/28/2022
Adgangskort til Helse Nord RHF m. flere 1/4/2023
Forbruksmateriell til sterilforsyning, maskinavhengig rengjøringsmiddel til helseforetakene i Norge 1/4/2023
Innovasjonspartnerskap - Lokal produksjon av tørket blodplasma for levering til Helse Bergen HF 12/21/2022
Innovasjonspartnerskapskontrakt Lokal produksjon av tørket blodplasma for levering til Helse Bergen HF 1/30/2023
ST220091 Rømningstrapp bygg 57 Sykehuset Telemark HF 12/7/2022
Blodgassinstrument til Akershus universitetssykehus HF 12/28/2022
Nasjonal avtale- IT-tilbehør og monitorer 1/6/2023
Kolposkop og gynekologiske stoler til Finnmarkssykehuset HF 12/20/2022
Ny utlysning resterende delkontrakter Håndverkertjenester til Nordlandssykehuset HF 1/4/2023
Fødesenger til Helse Stavanger HF 1/9/2023
Thulium laser med utstyrsavhengig forbruksmateriell til Helse Førde HF 12/15/2022
Kontroll av laboratorieventilasjon St. Olavs hospital HF 1/5/2023
Rør til stabilisering av cellefritt DNA (NIPT) til Helse Vest 1/6/2023
Operasjonsbord med fast sokkel, Helse Førde HF 1/11/2023
Markedsdialog - rustfrie trillebord 12/2/2022
Medisinteknisk service til Vestre Viken HF 1/6/2023
Direkte anskaffelse av forbruksmateriell til Invasiv kardiologi barn til Oslo universitetssykehus- Cook Norge AS 12/7/2022
Gavekort til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12/9/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00