SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Uteområde psykiatri til Sykehuset Levanger 6/9/2023
Mobile C-buer til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF 6/12/2023
2399o Ekulizumab 6/21/2023
Utstyr til innredning av sykkelrom og - uteparkering av sykkel med tilhørende opsjon på service og slitasjedeler. Utstyret er for levering til Helse Bergen HF 6/12/2023
​Lager med tilhørende tjenester til Helse Vest Forsyningssenter - Tilbudsfase 8/28/2023
Vintervedlikehold - Sykehuset Namsos 6/19/2023
Utstyr for non-invasiv temperaturkontroll til Helse Fonna HF 6/2/2023
Anestesiapparater til Helse Stavanger HF - Ny utlysning - Kvalifikasjonsfase 6/16/2023
Anestesiapparater til Helse Stavanger HF - Ny utlysning - Tilbudsfase 8/17/2023
Metagenomsekvensiering av avføringsprøver for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6/26/2023
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Anskaffelse av diatermiapparat og røykavsug - Helse Nord 6/16/2023
Transportmedier for urin for levering til helseforetakene i Helse Vest 6/7/2023
2407 g og j onkologi ikke patenterte legemidler 6/27/2023
1033058 Nasjonal anskaffelse av innfordringstjenester 6/30/2023
Instrumentvaskemaskiner og ultralydbehandling/forvask til Parkhjørnet, Helse Bergen 6/19/2023
Leie eller kjøp av renholdsroboter for Helse Vest 6/26/2023
Trykkeritjenester til helseforetakene i Norge 6/30/2023
Avfallstjenester til Sykehuset Østfold HF 6/9/2023
LC-MSMS reagenser til nyfødtscreening og PKU pasient monitorering til Oslo universitetssykehus HF 6/26/2023
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Sak 2023/297 Rammeavtale øye forbruksmateriell bakre segment, Helse Stavanger HF 6/13/2023
Sak 2023/517 Rammeavtale blodposer til pasienttapping for foretakene i Helse Vest 6/15/2023
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2/25/2033
Lås, beslag og offline adgangssystemer for Helse Vest HF 6/7/2023
Maskiner for vask av seng og madrasser til Helse Bergen - kvalifisering 6/13/2023
Maskiner for vask av senger og madrasser til Helse Bergen - konkurranse 8/15/2023
Tilbudsfase: Nasjonal digital arkivløsning for akuttmedisinsk kjede til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 6/16/2023
MALDI-TOF til mikrobiologi på vegne av Sykehuset Innlandet HF 6/5/2023
Papir, Plast og Cateringprodukter til helseforetakene i Norge 6/2/2023
Kabinettvaskemaskiner til Parkhjørnet, Helse Bergen 6/16/2023
Entreprise - levering og montering av nye branndører Teknisk sentral, Helse Bergen HF 6/26/2023
Tilbudsfase: Nasjonal modul for elektronisk strukturert rapportering innen anatomisk patologi til helseforetakene i Norge 7/31/2023
Intervensjonslaboratorie/angiostativ, monoplan til Helse Bergen HF (Tilbudsfase) 6/5/2023
Tilbudsfase: Megler og tilretteleggertjenester til avhending av Helse Møre og Romsdal HFs eiendommer på Lundavang i Molde. 6/23/2023
2399c Gaucher sykdom 6/12/2023
Drift av lager og logistikk for Nasjonalt senter for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold HF 6/5/2023
Drift av kiosk med kafètilbud Tromsø og Harstad UNN HF 6/2/2023
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk - Utsåing og avlesning av agarskåler SNR 6/5/2023
Anskaffelse av delentreprise K506 Adgangskontroll og TVO, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 6/5/2023
Sengeposter og akuttmottak Rikshospitalet 6/5/2023
Blodkulturinnkubatorer HNT 6/5/2023
2405d Teriflunomid 6/12/2023
CT lab til St. Olavs hospital HF 5/31/2023
Remontering av vinduer ved SANKS Karasjok Finnmarkssykehuset HF 6/12/2023
Totalentreprise ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Entreprise E02 Sydøstblokk, påbygg S-blokk 4.-6. etasje, samt innvendig gjenoppbygning plan 2 og 3 i S-blokk, saksnr. 2023/546 8/14/2023
Analyseinstrument for immunologisk test av blod og kalprotektin i fæces for levering til Helse Bergen HF 5/31/2023
Instrumentspesifikt forbruksmateriell til elektrofereseinstrument for separering av DNA/RNA med instrumentspesifikt forbruksmateriell 6/2/2023
Lager med tilhørende tjenester til Helse Vest Forsyningssenter 6/13/2023
Renhold av kontorlokaler i Drammen, Sykehuspartner HF 5/31/2023
Anafylaksiskrin til Helse Førde HF 6/9/2023
Tappeposer og transferposer til blodbankene i Midt-Norge 6/2/2023
2406a TNF BIO virkestoff med biotilsvarende konkurranse 6/5/2023
Spirometriutstyr til Helse Fonna HF 6/7/2023
Manuelle sikkerhetstjenester til helseforetakene i Helse Midt-Norge 6/2/2023
Gavekort til ansatte ved St. Olavs hospital HF 6/19/2023
Profileringstøy og profileringsartikler til ansatte ved St. Olavs hospital HF 6/16/2023
2499a HAE sykdom 6/15/2023
Ultralydapparater Håndholdte - HMN (saksnr. 2023/81) 6/16/2023
Objektglassprintere til avdeling for patologi, St. Olavs hospital HF 6/30/2023
Transporttjenester laboratorieprøver til Helse Nord-Trøndelag 6/26/2023
Operasjonshansker til helseforetakene i Helse Midt-Norge 6/21/2023
Rammeavtale flyttetjenester, Vestre Viken HF 9/14/2023
ST230015 Plasma autoklave til robot utstyr - Sykehuset Telemark 6/16/2023
Leverandørkonferanse: Sårbehandling med negativt trykk til helseforetakene i Helse Vest 6/2/2023
Ekstraksjons- og pipetteringsrobot til Helse Stavanger HF 7/3/2023
AHLR-simulator til Helse Fonna HF 6/7/2023
Rehabilitering av bygg 10 Rikshospitalet - Rokade C1 for OUS 7/7/2023
Markedsdialog: Pasienttransport innen og ut av Drammen og Sande kommune for VVHF 6/2/2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 1/2/2024 Simon Bruun Eidhammer Multiple
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00