SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Sak- og arkivsystem til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 9/19/2022
Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen) 10/3/2022
Aferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 8/25/2022
Kjøp av anlegg for sikring mot legionella, samt avtale om service og vedlikehold for Helse Stavanger HF 9/2/2022
Artroskopi forbruksmateriell (utstyrsuavhengig) til foretakene i Helse Vest 8/31/2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 8/31/2022
Direkte anskaffelse av systemavhengig forbruksmateriell til invasiv kardiologi til norske helseforetak. 9/1/2022
1169028 Nasjonal anskaffelse av arbeidsklær, verneutstyr og vernesko 8/15/2022
Pasientreiser med stor bil i områdene Oslo, Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal), Asker, Bærum og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 9/1/2022
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Phacomaskiner til Universitetssykehuset i Nord-Norge 8/31/2022
Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HF 9/16/2022
Blomster til helseforetakene i Helse Sør-Øst 8/12/2022
Finansiering av eiendeler/utstyr til Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF 8/31/2022
Pasientreiser med liten bil i områdene Oslo og Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 9/1/2022
Kvalifisering: Kompetansepartner Sky for Sykehuspartner 8/31/2022
Anskaffelse av delentreprise K300 røranlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 9/9/2022
Anskaffelse av delentreprise K360 luftbehandlingsanlegg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 9/9/2022
Juridiske Tjenester til Helse Midt Norge RHF med underliggende foretak 9/5/2022
Kompetansepartner sky for Helse Sør-Øst Dialogfase 9/30/2022
Tømrertjenester for Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna 8/26/2022
Ultrafrysere til Akershus universitetssykehus HF 8/29/2022
Entreprise K203 Innvendige og bygningsmessige arbeider, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 9/9/2022
Kvalifisering: Regionalt kostdatasystem for Helse Sør-Øst 8/15/2022
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Helsetekstiler til helseforetakene i Norge 8/31/2022
Tilbudsfase Drift av pasienthotellet St. Olavs hospital HF 8/19/2022
Konsulenttjenester rekruttering til helseforetakene i Norge 9/12/2022
Entreprise K301 Røranlegg, Protonsenter, Haukeland sjukehus, Helse Bergen HF 8/22/2022
Entreprise K601 Heis, Protonsenter, Haukeland sjukehus, Helse Bergen HF 8/22/2022
Kabinettvaskedekontaminator - HMR 9/14/2022
EKG-elektroder til helseforetakene i Helse Vest 9/8/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 8/15/2022
Sak- og arkivsystem til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 8/19/2022
Beintetthetsmåler til Medisinsk klinikk - STO - saksnr. 2022/1035 8/30/2022
Apotekinnredning til sykehusapotek-foretakene nasjonalt 8/29/2022
Kateter PICC Line til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse Nord 9/2/2022
Blodprøvetakingsutstyr til Helse Nord og Helse Midt-Norge 9/15/2022
Lydisolering Gjerpensgate 14 - Sykehuset Telemark prosjekt: 146410 8/31/2022
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 8/30/2022
Ultralydapparater til Klinikk for bildediagnostikk ved STO - Saksnr. 2022/120 8/31/2022
Behandlingsenhet til ØNH ved Akershus universitetssykehus HF 8/26/2022
Vekter- og parkeringsuniformer til Helse Bergen og Helse Stavanger HF 8/16/2022
Hofteproteser primær og revisjon + ortopedisk sement til sykehusene i Helse Midt-Norge 9/8/2022
Leie, vask og utlevering av personal-, pasient og avdelingstekstiler for Helse Førde HF 9/16/2022
Cyklodiodelaser til Øyeavdelingen ved Helse Stavanger HF 8/26/2022
CO2 laser til Hudavdelingen ved Helse Stavanger HF 8/31/2022
Renhold av Café den blå resept og produksjonskjøkken til Sykehuset i Vestfold HF 8/17/2022
Konkurranse: 2380 PCSK9-hemmere 9/14/2022
Støttekjøretøy til CBRNe team - Oslo universitetssykehus HF 9/7/2022
Videopresentasjonsutstyr til MR - STO - Saksnr. 2022/137 8/19/2022
Rotasjonsmikrotomer, Vestre Viken HF 8/31/2022
Fødesenger til Sørlandet sykehus HF 8/22/2022
Audiometer til høresentralen ved Akershus universitetssykehus 8/31/2022
Entreprise K401 Elektro, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 9/9/2022
Drift av ambulansebåttjenester Smøla og Romsdalsfjorden 9/12/2022
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 9/8/2022
Rammeavtale Maler- og byggtapetserertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 9/22/2022
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 8/30/2022
Kvalifisering: Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HF 8/19/2022
Konkurranse: 2314a PAH ambrisentan og macitentan 8/25/2022
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 8/15/2022
Forbruksmateriell til sterilforsyning og steriliseringscontainere til helseforetakene i Norge 9/2/2022
Bildestyring for operasjonsstuer til Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 8/12/2022
Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no 8/15/2022
Avansert pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge - tilbudsfase 8/29/2022
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 8/26/2022
Klinisk kompetanseprogram Oslo Universitetssykehus 8/30/2022
IAM-løsninger til helseforetakene i Helse Sør-Øst - Trinn 2 9/14/2022
Kvalifisering, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 8/15/2022
Konkurranse, Leietakerrådgiver bistand i forbindelse med ny leiekontrakt til Sykehuspartner HF 9/9/2022
Kjøpsavtale: ICP-MS for levering til Helse Bergen HF 9/2/2022
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 9/7/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 8/29/2022
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 8/26/2022
Forbruksmateriell hjertekirurgi STO 9/9/2022
IAM-løsninger til foretakene i Helse Sør-Øst 8/8/2022
Tilbygg D2/D3 og helikopterplattform AW101 Rikshospitalet 9/1/2022
Kvalitetssystem, Helse Nord - (prekvalifisering) 8/15/2022
Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 9/22/2022
Anskaffelse av ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge 8/30/2022
Navigasjonsutstyr til bihuleoperasjoner til Sørlandet sykehus 8/30/2022
Industrigulvarbeider St. Olavs hospital 8/29/2022
Koagulasjonsinstrumenter Nye UNN Narvik 8/24/2022
LIS 2207c Prostatakreft 9/12/2022
Preparat scanner for levering til Helse Bergen HF 8/10/2022
Invitasjon til markedsdialog: Digitale blodtrykksmålere og NEWS II monitorer 8/18/2022
Bariatriske mobiliseringsstoler for intensiv- og postoperative pasienter ved Helse Stavanger HF 8/30/2022
Spyledekontaminatorer og destruksjonskverner til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 8/29/2022
Konkurranse: 2299n Pirfenidon 8/24/2022
Entreprise K301 Røranlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 9/9/2022
K302 Luftbehandlingsanlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 9/9/2022
Autoklav for dyner og puter - SNR 9/9/2022
Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell til helseforetakene i Norge 8/23/2022
Totalentreprise K204 for prefabrikkerte operasjonsstuer, ny poliklinikk Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 9/9/2022
Regionalt Kostdatasystem for Helse Sør-Øst - Dialogfase 9/15/2022
Dyreblod og hesteserum til agarproduksjon til helseforetak i Helse Sør-Øst 8/19/2022
Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal 8/22/2022
Vertikale lagerheiser for sykehusapotekforetakene i Norge 10/3/2022
Blærescannere til Helse Stavanger HF 8/17/2022
Laboratorieutstyr: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - Mikroprøverør, til helseforetakene i Helse Vest RHF 8/25/2022
Helikopterbase Nygårdstangen Plan- og designkonkurranse 11/10/2022
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Sirkulasjonslab til Helse Stavanger 8/15/2022
Intuberingsutstyr til Helse Førde HF 8/8/2022
Frysesnittmikrotom til Avdeling for patologi for levering til Helse Bergen HF 8/17/2022
AGV vogner til St Olavs Hospital HF 8/31/2022
Telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst II 8/10/2022
Trykkeritjenester til helseforetakene i Norge 9/15/2022
Transcutan PCo2 måler til Sykehuset Levanger 8/17/2022
Fremføringsinstrument patologi, Vestre Viken HF 8/31/2022
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus (NY) 8/25/2022
Helikopterbase Nygårdstangen - plan- og designkonkurranse - Helse Bergen HF 8/8/2022
Kompresser, tupfere og tamponadeprodukter til helseforetakene i Helse Vest 9/1/2022
Anskaffelse av delentreprise K201 bygg, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 9/9/2022
ST220077 Renholdstjenester Sykehuset Telemark Seljord 8/15/2022
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold HF 8/26/2022
Anskaffelse av delentreprise K401 elektro og IKT, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 9/9/2022
Anskaffelse av delentreprise K601 heis, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 9/9/2022
Kjøreopplæring på lett lastebil til Helse Bergen HF 8/17/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00