SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Leie av brakkerigg til Helse Bergen HF (Haukeland universitetssjukehus) 5/30/2022
Leie av bolig til ansatte ved Kirkenes Sykehus 6/13/2022
Tilbudsfase i nasjonal anskaffelse: Multimonitorer for akuttkjeden 6/10/2022
Entreprise K203 – Innvendige bygningsmessige arbeider – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 5/25/2022
Entreprise K401 EL-installasjoner - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 6/1/2022
Laboratorie utstyr, Ultrasentrifuge, for levering Helse Bergen HF 5/27/2022
Energiinstrument for deling og forsegling (kniv/sealing) for levering til Helse Vest RHF 6/8/2022
Bilpleieprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst 6/10/2022
Endoskopiutstyr til Vestre Viken HF 6/15/2022
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF 5/30/2022
CTer til Vestre Viken HF 6/8/2022
Timediuresesett til foretakene i Helse Midt-Norge 6/6/2022
Sentral meldingstjener - Helse Nord IKT HF 6/6/2022
Databriller til helseforetakene i Helse Sør-Øst 6/7/2022
Telefoniløsning til Helseforvaltningen - Tilbudsfase 8/12/2022
Reagenser til lymfocytkvantitering i blod og benmargsaspirat m.m. for levering til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 6/3/2022
LIS 2212 Blodkoagulasjonsfaktor VIII og vWF 6/13/2022
Patologiprodukter til helseforetakene i Helse Midt-Norge 6/15/2022
Blodtypemaskin til St. Olavs hospital HF med instr.avh. forbr.matr. 6/17/2022
Anmodning om informasjon - ultralydaspirator til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7/4/2022
Kjøp av kurs i grunnleggende prosjektledelse og sertifiseringskurs i prosjekt-, program- og porteføljestyring for Sykehuspartner HF 6/13/2022
Klinisk kjemi instrumenter til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5/20/2022
Objektglass-skrivere til Avdeling for klinisk patologi, Vestre Viken HF 5/24/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose 6/7/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra blister til endose - tilbudsfase 8/15/2022
Diatermi - enkle og avanserte apparater og røykavsug til sykehusene i Helse Sør-Øst 5/19/2022
Medisinkabinett NPK (Nytt Psykiatrisk Sykehus Kristiansand) 5/24/2022
2301d diverse uregistrerte legemidler 5/20/2022
Prosedyrepakker operasjon til Helse Bergen 5/19/2022
Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF Laboratorieautomasjon ved SNR Hjelset og Ålesund sjukehus Frittstående analyseinstrument ved SNR Kristiansund og Volda sjukehus 5/27/2022
Elektrotjenester sterk- og svakstrøm Sykehuset Østfold 6/17/2022
Ombygging for ny MR - Kristiansund sjukehus 6/7/2022
Konkurranse: 2299m Sapropterin 6/14/2022
Endoskopiske produkter - Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 6/3/2022
Anestesiapparater til bruk i MR-miljø for St. Olavs Hospital HF - saksnr. 2022/114 6/7/2022
Håndverkertjenester til Helgelandssykehuset HF 6/10/2022
System for matforsyning til Helse Vest 6/16/2022
Anskaffelse av system for matforsyning til Helse Vest 8/26/2022
Undersøkelseshansker til helseforetakene i Norge 6/7/2022
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Rammeavtale Tømrer- og murertjenester med tilhørende materiell, Vestre Viken HF 9/8/2022
Røntgenlab toraks til Sørlandet sykehus HF 5/24/2022
Autoklaver - SNR 5/27/2022
Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase 8/26/2022
Innovasjonspartnerskap: Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP) for Sunnaas sykehus HF 7/8/2022
Medisinkjøleskap til Nye Hammerfest Sykehus og Nye UNN Narvik 5/27/2022
Digital løsning for utdanning og kompetanse for Helse Sør-Øst RHF - Løsningsforslag 8/24/2022
Anskaffelse av totalentreprise K601 heiser. Parkhjørnet, ny sterilforsyning Helse Bergen HF 5/20/2022
Tilbudsfase - Vaskedekontaminatorer til Glasblokkene ved Helse Bergen HF 6/17/2022
Anskaffelse av programvare for visualisering av BIM, Helse Vest 6/10/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose 6/7/2022
Pakkeanlegg for endose til sykehusapotek i Norge. Fra bulk til endose - tilbudsfase 8/15/2022
Ny utlysning: Defibrillatorer for levering til Helse Stavanger HF 5/23/2022
Utendørsvedlikehold Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 5/20/2022
Komprimatorbil til frakt av restavfall til Helse Bergen HF 5/20/2022
ST220049 Fargemaskin histologi - Sykehuset Telemark HF 5/20/2022
Rammeavtale for verktøyleverandører innenfor digital hjemmeoppfølging 6/3/2022
LIS 2207 Onkologi 5/30/2022
2207g diverse ikke parenterale kjemoterapeutika ureg 5/20/2022
Entreprise K901 Rent Tørt Bygg - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 5/25/2022
Biopsi og radiologisk forbruksmateriell til foretakene i Helse Midt Norge 6/10/2022
Forbruksmateriell til Invasiv kardiologi til helseforetakene i Norge 5/24/2022
Utvikling av ny nettside Korus.no 6/13/2022
Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no 8/15/2022
Telefoniløsninger til foretakene i Helse Sør-Øst 6/16/2022
Thoraxdrenasjesett digitalt/mobilt voksen/barn til foretakene i Helse Midt-Norge 6/14/2022
Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 6/17/2022
Totalentreprise tilbygg vaskeri ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF 6/15/2022
Utvikling av ny nettside Korus.no 6/13/2022
Laboratorium kjøle- og fryseskap til Nye Hammerfest Sykehus og Nye UNN Narvik 5/27/2022
Invasive trykksett til voksne og neonatale/pediatriske/barn for foretakene i Helse Vest 5/23/2022
Sonder, sug, thoraxdrenasje, pleaura tappesett, timediuresesett, urologiske skyllesett og nesesonder for foretakene i Helse Midt-Norge 5/25/2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 6/17/2022
Spesialiserte rehabiliteringstjenester for Helse Vest 5/25/2022
Perifere venekateter (PVK) til foretakene i Helse Sør-Øst 5/19/2022
Produkter til celledyrking ved Oslo Universitetssykehus HF 6/16/2022
2207j Ikke patenterte onkologiske legemidler, injeksjon infusjon, uregistrerte 5/20/2022
2301g antidoter uregistrerte 5/20/2022
Ultralydapparater gyn/føde til Helse Nord Trøndelag HF 5/23/2022
Thulium laserapparat til endourologi ved Sykehuset Østfold 5/24/2022
Hematologiinstrumenter Nye UNN Narvik 5/24/2022
Entreprise K301 Røranlegg – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 6/1/2022
Engangsureterorenoskop for levering til Helse Førde HF 5/19/2022
Anskaffelse av delentreprise "utomhus", Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF 6/13/2022
Entreprise K302 Luftbehandling – Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 6/1/2022
Entreprise K501 Automatikk og alarmanlegg - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 6/10/2022
Entreprise K601 Heis - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 6/1/2022
Kvalifisering: Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus 5/30/2022
Laboratory Information Management System (LIMS) til avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus HF 10/3/2022
Telefoniløsning for Helseforvaltningen - Kvalifikasjonsfase 6/7/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00