SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Kredittkorttjenester til helseforetakene 1/20/2022
2233 S1P reseptor modulatorer for RRMS 2/11/2022
Konkurranse Prosedyrepakker operasjon Helse Stavanger HF 3/1/2022
Kassettbaserte blodgassinstrumenter med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HF 2/16/2022
Kirurgiske produkter: Implantat for interkorporær fusjon (ALIF, TLIF, XLIF) til Helse Vest 1/21/2022
Engangscystoskop til Urologisk poliklinikk for levering til Helse Stavanger HF 1/27/2022
Spesialfargemaskiner med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Stavanger HF 1/31/2022
Mikrobiologiske produkter til Helse Midt-Norge - Del 1 vs2 2/3/2022
LIS 2201h-2 klorheksidin - republisert 1/31/2022
Stillingsmarkedsføring og Employer Branding til Helse Nord (konkurranse med forhandling - tilbudsfase) 2/10/2022
Rør, propper og pipetter for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 2/14/2022
Vaskesett til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 2/4/2022
Rammeavtale på kjøp av renholdstjenester for Helse Vest 1/26/2022
Blodgivergaver for helseforetakene i Helse Vest 2/16/2022
Senge- og madrassvasker til Helse Fonna HF - konkurranse 2/11/2022
Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus - tilbudsfase 2/18/2022
Intensivprodukter - Rammeavtale til helseforetakene i Helse Nord 1/31/2022
Kvalifisering: Anskaffelse av prosessplattform til Helse Sør-Øst 1/28/2022
2021/1453 – Blodvaske-enheter til Klinikk for Thoraxkirurgi og Klinikk for Anestesi- og intensivmedisin STO 2/11/2022
Frysemikrotom til Helse Fonna 2/15/2022
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
2299l Immunologisk trombocytopeni (ITP) 2/17/2022
Elektroniske Tøyskap SNR 1/28/2022
Temperaturterskelapparat til Helse Bergen HF 1/21/2022
Foto spaltelampe for levering til Helse Stavanger HF 1/31/2022
Avansert CT med dual energy for levering til Helse Bergen HF, Voss sjukehus - Tilbudsfase 2/7/2022
Anskaffelse av prosessplattform til Helse Sør-Øst 8/1/2022
ST210114 Brikettskriver for patologi til Sykehuset Telemark 1/20/2022
Pulsoksymetriutstyr til hjemmebehandling for levering til Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF og Helse Fonna HF 1/31/2022
Dampautoklaver og lavtemperaturautoklaver HMN 2/4/2022
Reagenskit for analyse av F-Kalprotektin (ELISA) 2/7/2022
Blodgassprøyter med/uten kanyle for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 2/24/2022
146428 Ventilasjonsanlegg for bygg 54 - Sykehuset Telemark 2/1/2022
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Pasienttransport innen og ut av flere kommuner for Vestre Viken HF 1/31/2022
Artroskopirack med utstyrsavhengig forbruksmateriell – ny utlysing 1/20/2022
2299j Wilsons sykdom 2/24/2022
Forbruksmateriell Katarakt Helse Stavanger HF 2/17/2022
Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS) 3/11/2022
Automatiske lagringsenheter (biobank) for Oslo Universitetssykehus HF (OUS) 1/24/2022
Brystpumper med forbruksmateriell til Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF 2/4/2022
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Konkurranse - Kjøp av døgnbehandling innen rehabilitering og habilitering til ungdom voksne med psykiske lidelser 1/20/2022
Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere for foretakene i Helse Vest 2/3/2022
Rammeavtale Vintervedlikehold, Vestre Viken HF 4/6/2022
Autoklaver UNN Tromsø og Longyearbyen 2/2/2022
Mammografiapparater til Vestre Viken HF 2/4/2022
Ny anskaffelse av antigen hurtigtester SARS-CoV-2 (Covid-19) 1/31/2022
Hybrid skyplattform trinn 2 for Helse Sør Øst 2/7/2022
Tilbudsfase - Anskaffelse av analysehall til Nye Hammerfest Sykehus 1/20/2022
Albueproteser til foretakene i HSØ 2/11/2022
Vask- og steriliseringsutstyr SNR 2/1/2022
Hybrid skyplattform trinn 2 for Helse Sør Øst - Dialogfase 5/2/2022
Endoskopivaskemaskiner til Sykehuset Østfold HF 2/11/2022
Makrobenk til patologi Helse Førde HF 1/28/2022
MARKEDSUNDERSØKELSE: Kabinett til anaerob dyrkning av bakterier på petriskål til Helse Stavanger HF 1/21/2022
Ortopediske sug/spyl og engangs sugesett til foretakene i Helse Sør-Øst 2/7/2022
Vaskedekontaminator, forvasker, ultralydmaskin, komplett system for inn- og utlasting og returbånd samt sentralt doseringsanlegg for kjemi - Sterilsentralen St. Olavs Hospital HF 2/10/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 4/1/2022 Julie Rinde Scandic Hotels AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Elis Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00