SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Medisinsk grunnutstyr: Forflytningshjelpemidler til Helse Vest 4/12/2021
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Bronkoskopi - forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 3/5/2021
Hemostaseprodukter til foretakene i Helse Sør-Øst 3/3/2021
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 5/24/2021
Forbruksmateriell Okuloplast Helse Stavanger HF 3/12/2021
Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Konkurransefase. 3/3/2021
Pasientnære glukosemålere og mellomvareløsning til Oslo universitetssykehus HF 4/30/2021
Plasma-afereseinstrument, Vestre Viken HF 3/8/2021
Helautomatisk instrument for nukleinsyrepåvisning og instrumentavhengig forbruksmateriell til Helse Stavanger HF 3/5/2021
Anskaffelse: 2109b Nevroendokrine svulster 3/16/2021
Blomster til foretakene i Helse Midt-Norge 3/22/2021
Konkurransegrunnlag for utskiftning av heis 24 på Ullevål sykehus til Oslo universitetssykehus HF 3/22/2021
Bygg Haugesund2020 K902.17 Hjerte lungeutstyr, endoskopirack for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 3/15/2021
Innleie av tekniske ressurser til drift- og forvaltningsoppdrag for regionale datasentere i HSØ for Sykehuspartner HF 3/30/2021
Entreprise B03 – Ombygging. ByggHaugesund2020. 3/26/2021
Fremføringsmaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4/16/2021
LIS 2107b Onkologi 2-årig 4/20/2021
Entreprise B03 Ombygging. ByggHaugesund2020. 4/26/2021
Hurtig nukleinsyrebasert PNA testing for SARS-CoV-2, influensa og MRSA – ny utlysing 3/12/2021
Frysemikrotom til Helse Fonna HF 4/28/2021
Renholdtjenester Sørlandet sykehus HF 3/19/2021
Skriverrekvisita - nasjonal anskaffelse 3/19/2021
Avfallshåndtering Sykehuset i Vestfold HF 3/19/2021
Nettverksløsning for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet - konkurransefase 3/15/2021
Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester med tilhørende materiell/produkter, Vestre Viken HF 3/4/2021
Anskaffelse av pasientreiser i Malvik kommune 3/17/2021
Serviceavtale Lås og beslag St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag 3/12/2021
Sårdren - Vakuumdren, dren med og uten slisser og bølgedren Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 3/9/2021
Meglertjenester til avhending av Drammen sykehus for Vestre Viken HF 3/25/2021
Daglig renhold til Oslo universitetssykehus HF 3/29/2021
Gammaprobe for detektering av vaktpostlymfeknuter (Sentinel Node Biopsy) til Helse Fonna HF 3/12/2021
Digital samarbeidspartner - drift, support og videreutvikling av NKROP sine digitale kanaler for Sykehuset Innlandet HF 5/28/2021
Endoskopirack med kamerahode og optikker for diagnostikk og behandling i tårekanal, rhinoskopi. 3/5/2021
Engangs fødesett til foretakene i Helse Vest 4/12/2021
LIS 2107 Onkologi 4/20/2021
Analysehall Nye Hammerfest Sykehus - Markedsdialog 3/12/2021
Entreprise 01 Grunnarbeider [000573] Parkhjørnet, nytt Dekontamineringsbygg Helse Bergen HF 3/16/2021
Røntgenlaboratorium til Nordlandssykehuset HF, Lofoten 3/4/2021
Avfallshåndtering og gjenvinning - Helse Fonna HF 3/17/2021
Cellevasker til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 3/22/2021
Heis Helse Førde, Førde Sentralsjukehus 3/10/2021
Mellomåsen - Rehabilitering yttertak fløy H, Bodø 3/22/2021
Anskaffelse av avansert babydukke for bruk i medisinsk simulering, Helse Fonna HF 3/3/2021
Maling og beleggstjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 3/16/2021
LIS 2105a MS 3/10/2021
Bentetthetsmåler til Vestre Viken HF 3/25/2021
K907.04 - MTU/GRU, Laboratorieutstyr – Prøvetakingstralle til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 3/12/2021
Manuelle blodtypereagenser 3/12/2021
2020-1 PNA instrumener og forbruksvarer - Helse Midt-Norge, versjon 3 4/9/2021
Utvidelse av akuttmottak ved Kongsberg sykehus for Vestre Viken HF 3/4/2021
Rådgivertjenester for prosjektering til Oslo universitetssykehus HF 3/10/2021
Ambulansesenter, Oslo øst 3/15/2021
Forbrenning av medisinsk avfall – Helse Bergen HF 3/17/2021
Mobil CT skanner for undersøkelse av hode 3/22/2021
Skilt og skilting for helseforetak i Helse Vest 3/15/2021
Rammeavtale for kjøp av ventilasjonsarbeider til Oslo Universitetssykehus HF 3/12/2021
Kvalifisering: Digital samarbeidspartner - drift, support og videreutvikling av NKROP sine digitale kanaler for Sykehuset Innlandet HF 3/31/2021
Nasjonal anskaffelse: Hemodialysebehandling - utstyr og maskiner 3/11/2021
ST210024 NGS instrument for kreftdiagnostisering ti Sykehuset Telemark 3/10/2021
Skilt og foliering STO 3/19/2021
Perifere venekateter, sentralt venekateter, dialysekateter, veneport, veneportkanyle, spinalkanyler/sett og epidural Helse Midt-Norge og Helse Nord 3/30/2021
Meglertjenester til avhending av Drammen sykehus for Vestre Viken HF 5/7/2021
BelastningsEKG for levering til Helse Stavanger HF 3/26/2021
Sårbehandlingsprodukter for foretakene i Helse Vest 3/12/2021
Røntgenlaboratorium til Helgelandssykehuset HF, Brønnøysund 3/15/2021
ST210005 Automatisk fikseringsinstrument med vakum for patologi 3/18/2021
Vannrenseanlegg dialyse til Vestre Viken HF 4/1/2021
Anskaffelse av trådløs temperaturovervåking for levering til helseforetakene i Helse Vest 3/15/2021
Power Tools til ortopediske avdelinger for levering til Helse Bergen HF 3/25/2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 4/1/2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Elis (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 6/27/2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00