SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Logistikkpartner til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft (iFOBT) ved Oslo universitetssykehus HF, avd. Kreftregisteret 1/22/2021
Modernisering av nett i Helse Sør-Øst - Trinn 2 2/15/2021
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Tilbudsfase Telementoringutstyr til Helse Nord 2/5/2021
Invitasjon til dialogmøte vedrørende planlagt anskaffelse av Blodgassinstrumenter for levering til Helse Bergen HF 2/5/2021
Innovasjonspartnerskapet «sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient» i Sykehuset Østfold HF 1/20/2021
ICG Imager System for levering til Helse Bergen HF 1/19/2021
Hjerte-lunge-maskin - forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 2/18/2021
Ombygging Volda sykehus – Akuttmottak og poliklinikk 2/12/2021
Pasientreiser med liten bil i områdene Nordre Follo (Ski, Oppegård) og Asker og Bærum 1/20/2021
Brokknett og fiksasjon til foretakene i Helse Sør-Øst 2/17/2021
El kontroller og termografering Helse Nord Trøndelag HF 1/22/2021
Brystkompresjonsmaskiner til Akuttmedisinsk avdeling for levering til Helse Bergen HF og Helse Førde HF 1/20/2021
Pasienttransport innen og ut av Sigdal kommune for Vestre Viken HF 1/22/2021
Fluorescens-mikroskop med brightfield og skanner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1/29/2021
Bronkoskopi - forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 3/5/2021
Oppleggsmaskin (coverslipper) til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1/22/2021
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 5/24/2021
Intensivsenger til Helse Stavanger HF 1/20/2021
Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Konkurransefase. 3/3/2021
Pasientreiser på vei for Sykehuset Østfold HF 1/29/2021
Nettverksløsning for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet - konkurransefase 3/1/2021
Dentale implantater - HMN 1/29/2021
Nasjonal anskaffelse - Kontorrekvisita 1/26/2021
Drift av ambulansebåter for Helse Førde HF 1/25/2021
Laboratorieautomatiseringssystem for klinisk bakteriologi (LAS) for levering til Helse Bergen HF 2/8/2021
Ambulansesenter, Oslo øst 1/20/2021
Ambulansesenter, Oslo øst 3/3/2021
Rammeavtale på test- og kompetanseverktøy til rekrutterings- og utviklingsformål for levering til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Sjukehusapoteka Vest HF 1/20/2021
Modulbasert lagersystem til flere helseforetak i helse Sør-Øst 1/27/2021
Rammeavtale på instrument og spyledekontaminator for levering til Helse Stavanger HF, Ny 1/22/2021
Haugesund2020 – K902.17 Hjerte- og lungeutstyr - For levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 1/28/2021
Monofokal IOL Helse Stavanger HF(2. gangs utlysning) 2/12/2021
2020/1392 Totalentreprise nye heiser Orkdal Sykehus, St. Olavs hospital HF 1/25/2021
Skjelettlab til Ski sykehus ved Akershus universitetssykehus HF 1/27/2021
Gips, ortoser og krykker - nasjonale tjenester 2/8/2021
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF II 2/15/2021
Klienter og skjermer - regional anskaffelse for HSØ 2/3/2021
Lager og lagertjeneste for levering til Helse Bergen HF 2/1/2021
Vognvasker og desinfiseringskabinett for levering til Helse Bergen HF 2/1/2021
Spesifikke reagenser til STR-amplifisering ved Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus HF 2/16/2021
Cateringtjenester for levering til Helse Vest IKT AS i Bergen 1/22/2021
Jobbfrukt for levering til Helse Vest IKT AS 1/22/2021
Levering av pizza til Helse Vest IKT AS i Bergen 1/22/2021
Modulbygg for heroinassistert behandling, Oslo universitetssykehus (lokalisasjon Ullevål sykehus) 2/4/2021
Digital mammografi, Helse Førde HF 2/4/2021
Ventilasjonsaggregater til St. Joseph for Sykehuset Østfold 2/1/2021
Urologiske tjenester til Helse Vest RHF 1/19/2021
Skilting mv, Vestre Viken HF 2/26/2021
Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester med tilhørende materiell/produkter, Vestre Viken HF 3/4/2021
Bygg Haugesund 2020 - K903.15_03 - Kapillærelektroforese for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 1/28/2021
ØNH unit til Helse Stavanger HF 2/16/2021
2020-1 PNA instrumener og forbruksvarer - Helse Midt-Norge, versjon 2 4/9/2021
Markedsdialog Anskaffelse av fluorescensmikroskop med integrert skanner og algoritmer St. Olav Hospital HF 1/25/2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 4/1/2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Elis (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
IKT Fagressurs sikkerhet, Helse Nord IKT HF Kontrakt 2/18/2021 Bengt Kåre Strande Ernst & Young AS (Hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 6/27/2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00