SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Klienter og skjermer - regional anskaffelse for HSØ 2/3/2021
Markedsdialog Anskaffelse av fluorescensmikroskop med integrert skanner og algoritmer St. Olav Hospital HF 1/25/2021
Øyeprodukter: Irrigasjonsløsning til Helse Førde HF 2/1/2021
RFI - Rammeavtale for Ultralydapparat i Helse Nord 2/3/2021
ST2000102 Operasjonsmikroskop for ryggprolaps 2/8/2021
ST200109 Kabinettvaskemaskin - Sykehuset Telemark HF 2/19/2021
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Modernisering av nett i Helse Sør-Øst - Trinn 2 2/15/2021
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Tilbudsfase Telementoringutstyr til Helse Nord 2/5/2021
Invitasjon til dialogmøte vedrørende planlagt anskaffelse av Blodgassinstrumenter for levering til Helse Bergen HF 2/5/2021
Hjerte-lunge-maskin - forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 2/18/2021
Ombygging Volda sykehus – Akuttmottak og poliklinikk 2/12/2021
Hemostaseprodukter til foretakene i Helse Sør-Øst 3/3/2021
Urologiprodukter til foretakene i Helse Sør-Øst 2/19/2021
Pasienttransport innen og ut av Lier kommune for Vestre Viken HF 2/24/2021
Bronkoskopi - forbruksmateriell til Oslo universitetssykehus HF 3/5/2021
Brokknett og fiksasjon til foretakene i Helse Sør-Øst 2/17/2021
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 5/24/2021
Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Konkurransefase. 3/3/2021
Nettverksløsning for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet - konkurransefase 3/1/2021
Dentale implantater - HMN 1/29/2021
Ambulansesenter, Oslo øst 3/3/2021
Operasjonsbord til Nordlandssykehuset HF, Lofoten 2/25/2021
Haugesund2020 – K902.17 Hjerte- og lungeutstyr - For levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 1/28/2021
Monofokal IOL Helse Stavanger HF(2. gangs utlysning) 2/12/2021
Drift av ambulansebåter for Helse Førde HF 1/25/2021
2020/1392 Totalentreprise nye heiser Orkdal Sykehus, St. Olavs hospital HF 1/25/2021
Fluorescens-mikroskop med brightfield og skanner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1/29/2021
Modulbasert lagersystem til flere helseforetak i helse Sør-Øst 1/27/2021
Skjelettlab til Ski sykehus ved Akershus universitetssykehus HF 1/27/2021
Laboratorieautomatiseringssystem for klinisk bakteriologi (LAS) for levering til Helse Bergen HF 2/8/2021
Nasjonal anskaffelse - Kontorrekvisita 2/8/2021
Pasientreiser på vei for Sykehuset Østfold HF 1/29/2021
Lager og lagertjeneste for levering til Helse Bergen HF 2/1/2021
Vognvasker og desinfiseringskabinett for levering til Helse Bergen HF 2/1/2021
Spesifikke reagenser til STR-amplifisering ved Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus HF 2/16/2021
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF II 2/15/2021
Digital mammografi, Helse Førde HF 2/4/2021
Ventilasjonsaggregater til St. Joseph for Sykehuset Østfold 2/1/2021
Modulbygg for heroinassistert behandling, Oslo universitetssykehus (lokalisasjon Ullevål sykehus) 2/8/2021
Skilting mv, Vestre Viken HF 2/26/2021
Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester med tilhørende materiell/produkter, Vestre Viken HF 3/4/2021
Bygg Haugesund 2020 - K903.15_03 - Kapillærelektroforese for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 1/28/2021
Gips, ortoser og krykker - nasjonale tjenester 2/8/2021
Forbruksvarer til laboratoriene Helse Midt-Norge- versjon2 2/26/2021
ØNH unit til Helse Stavanger HF 2/16/2021
2020-1 PNA instrumener og forbruksvarer - Helse Midt-Norge, versjon 2 4/9/2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 4/1/2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Elis (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
IKT Fagressurs sikkerhet, Helse Nord IKT HF Kontrakt 2/18/2021 Bengt Kåre Strande Ernst & Young AS (Hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 6/27/2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00