SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
K903.06 Analysesystem for molekylær mikrobiologi for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus (2 gangs utlysning) 11/9/2020
Helsetekstiler: Spesialtepper til Helse Bergen HF 10/26/2020
CT til til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 11/9/2020
RPA verktøy for Sykehuspartner HF 11/16/2020
2020/1442 - Rammeavtale på Diatermiapparater - HMN RHF 11/10/2020
LIS 2104 Enteral ernæring 11/20/2020
Utstyr for måling av indirekte kaloriforbruk 11/2/2020
Trykkluftkompressorer Vedlikehold SØ 11/18/2020
Gulvvaskemaskiner til Helse Bergen HF 10/30/2020
Markedsundersøkelse Kontraktsoppfølging HMN 11/19/2020
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Medisinsk grunnutstyr: Strålebeskyttelse til helseforetakene i Helse Vest 11/6/2020
Vikartjenester helsepersonell - legespesialisttjenester 11/16/2020
Vikartjenester helsepersonell - annet helsepersonell 11/16/2020
Ombygging Habiliteringsbygget HMR 11/6/2020
Medisinsk avstandsoppfølging - Hjemmebasert sykehusbehandling for AHUS - tilbudsfase 11/13/2020
Nasjonal anskaffelse bekledning ambulansepersonell - Konkurranse 11/20/2020
In-vitro fertilisering (IVF) forbruksvarer for levering til Helse Bergen HF 10/29/2020
Øyelinser Helse Fonna HF 11/6/2020
Munnbind for den nasjonale ordningen for smittevernutstyr 10/23/2020
Fasadefornyelse Ålesund Sykehus HF Del 3 11/20/2020
Ambulanse med to bårer til Helse Fonna - Tilbudsfase 11/2/2020
Operasjon - Sug, slanger og poser for foretakene i Helse Vest 11/20/2020
Endoskopiutstyr for levering til Helse Fonna HF 10/23/2020
Oljetanker, sanering og masseutskifting, Helse Bergen HF 11/3/2020
Levering av tjenester og varer knyttet til byggautomasjon til Helse Stavanger HF 10/23/2020
Diverse renholdstjenester, timebasert til Vestre Viken 11/10/2020
Nevrokirurgiske implantater til flere helseforetak i Norge 11/6/2020
Nevrokirurgiske implantater til flere helseforetak i Norge - Trinn 2 12/11/2020
Innovasjonsarena for helsetjenester Inovacare for Nordlandssykehuset HF og Bodø kommune 10/22/2020
Oppdatering av dataanlegg STIM Akershus Universitets Sykehus HF, divisjon Kongsvinger 10/26/2020
Oljebehandling og slip av parkettgulv for levering til Helse Bergen HF 10/28/2020
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi St. Olav Hospital HF ny utlysning 10/29/2020
Vannrenseanlegg til dialysemaskiner for levering til Helse Fonna HF 10/30/2020
2020-911 Prøvetakingssett for spyttprøver SARS-CoV-2 del III 11/6/2020
2013 LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 11/5/2020
Respirasjon - overvåking til helseforetakene i Helse Vest HF 11/6/2020
Papirrekvisisjoner og henvisningskjemaer m.v. til Oslo universitetssykehus HF 11/2/2020
LIS 2131 PD1/PD-L1 hemmer og legemidler som brukes i kombinasjon med disse 11/4/2020
Regional rammeavtale for intensivkuvøser for Helse Vest 11/17/2020
Utskiftning av trafokjølere og med tilhørende serviceavtale til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet 10/28/2020
Anskaffelse, Simuleringsutstyr for bruk til hjerte-lungeredningstrening og ferdighetstrening perifer venekanyle 10/22/2020
Invitasjon til dialogmøte vedrørende planlagt anskaffelse av Blodgassinstrumenter for levering til Helse Bergen HF 2/5/2021
Innovasjonspartnerskapet «sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient» i Sykehuset Østfold HF 11/13/2020
Innovasjonspartnerskapet «sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient» i Sykehuset Østfold HF 1/20/2021
Elektrotjenester for Akershus universitetssykehus HF NY 11/9/2020
Bygg Haugesund 2020 - K903.15_03 Kapillærelektroforeseinstrument for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 11/2/2020
Laser urologi til Vestre Viken HF 11/13/2020
Røntgenlaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sonjatun 11/12/2020
Drift av ambulansebåt for Helse Bergen HF 11/16/2020
Flasker med desinfeksjon, håndsåpe og dusjsåpe/shampo & lotion for foretakene i Helse Vest 10/29/2020
PNA-instrumenter og forbruksmateriell til Helse Midt-Norge 10/21/2020
Håndverkertjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11/11/2020
Tverr-regional avtale for kjøp av Red Hat Linux produkter 11/18/2020
Økonomi- og regnskapstjenester for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11/9/2020
Tracheostomi og tuber for foretakene i Helse Vest 11/16/2020
ST190018 CTG med ST-analyse 11/9/2020
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Leie og vask av renromsdresser i rom klasse B Rammeavtale 9/30/2022 Per Scott Olsen Berendsen Tekstil Service AS (hovedenhet)
Timediuresesett-rammeavtale for fortakene i Helse Vest, 200863 Rammeavtale 1/6/2021 Marte Kahrs B Braun Medical AS
Hotelltjenester for pasienter og pårørende ved Førde Sentralsjukehus Rammeavtale 4/1/2022 Karoline Eide Scandic Hotels AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Silje Bjelland Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Kjøpsavtale på klasse II sikkerhetsbenker Kjøpsavtale laboratorieutstyr 6/30/2022 Kjersti Løften Nyborg Kilab AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
402624 - Urologisk implantat Rammeavtale 6/27/2021 Tone Rosenlund A.M.I. Nordic AS
Hygiene-Sterisol produkter: håndsåpe, krem og dusjsåpe for foretakene i Helse Vest Rammeavtale 12/15/2020 Marte Kahrs Puls AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway