Forbehandling, knusing og kverning av grovavfall

Information

Open procedure
11/15/2016

Buyer

BIR Privat AS BIR Privat AS
Atle Hitland Atle Hitland
Conrad Mohrsvei 15
5892 Bergen
Norway
984504942

Short description

Oppdraget omhandler mottak, utsortering samt knusing og/ eller kverning av grovavfall som leveres fra Oppdragsgivers lokasjoner. Oppdragsgiver bekoster transport av avfallet til avtalt mottak. Etter knusing og/ eller kverning skal Oppdragstaker for egen kostnad levere avfallet til BIR Avfallsenergi AS sitt energianlegg i Rådalen i Bergen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway