Vadsø flerbrukshus - Totalentreprise med samspill

Information

Open procedure
11/30/2016

Buyer

Alpha Projects AS Alpha Projects AS
Odd-Arne Nilsen Odd-Arne Nilsen
915064094

Short description

Sentrum barneskole i Vadsø skal bygges om til et flerbrukshus som skal romme forskjellige nye funksjoner.

Store deler av bygget berøres i den forbindelse av større eller mindre ombyggings- og renoveringsarbeider. Det skal blant annet etableres ny kultursal og kino i bygget, med tilhørende vrimlearealer og toaletter/garderober.

I fløy A skal etableres nye lokaler for studiesenteret med tilhørende fasiliteter. Studiesenteret er lokalisert i fløy C i dag og skal flyttes i underetasje i fløy A etter den er ferdigstilt.

I 1. og 2.etasje i fløy A skal KVI (kvalifisering, velferd og inkludering) gjenbruke eksisterende klasserom, i stor grad slik som de fremstår i dag. Det legges til rette for et nytt skolekjøkken i et av klasserommene samt nye kontorer i tilknytting til KVI sine arealer.

Den eksisterende aulaen skal bygges om til kultursal med tilhørende fasiliteter som scenegarderober samt øvingsrom til forskjellige brukergrupper. Salen skal innredes med teleskopamfi som trekkes inn/ut etter behov og arrangement.

Når studiesenteret er flyttet fra fløy C til fløy A skal det legges til rette for nye lokaler for KVI i fløy C. Eksisterende toaletter i underetasjen i fløy C bygges om til personalrom for KVI.

I 1. etasje fløy C etableres det et mottakssenter for KVI samt kontorer og møterom.

Gymsalen som er også lokalisert i 1. etasje fløy C, skal bygges om til kino med en liten kiosk i tilknytting til denne.

2. etasje fløy C rommer kontorer og arbeidsrom for KVI samt tekniske anlegg/rom for kinosalen.

I underetasjen i fløy D er fritidsklubben lokalisert. Arealene skal ikke ombygges bortsett fra reetablering av wc-er.

2. og 3. etasje fløy D rommer lokaler for rus og psykiatri/familievernkontoret. Arealene er nylig oppusset og er lite berørt fra ombyggingen.

I fløy E skal eksisterende lokaler for kulturskolen bygges om. Det skal blant annet

etableres ny heis for å sikre tilgjengelighet for alle samt at planløsninger tilpasses aktuelle behov.

Det etableres i tillegg nye øvingsrom for Scene Finnmark i 2.etasje fløy E.

Etter ombyggingen til flerbrukshus er gjennomført skal bygget fremstår med tilnærmet samme uttrykk som opprinnelig. Fasadene skal pusses opp og isoleres. Det tas utgangspunkt i å bruke samme fargepalett som for gjenreisningshus.

I forbindelse med de innvendige arbeider med å gjøre Sentrum skole om til flerbrukshus, vil det også være nødvendig å oppgradere utomhusarealene, både mhp. adkomstforhold, parkeringsarealer for ansatte og brukere samt forskjønning ifbm. adkomst til kultursal og øvrige områder. Det skal etableres adkomst til lasterampe for semitrailer, på byggets øst-side. NB! Utomhusplan er under utarbeidelse, og denne vil bli lagt ut så snart den er ferdig.

Følgende dokumenter/opplysninger vil bli lagt ut fortløpende, så snart de er ferdig utarbeidet:

•Utomhusplan.

•Mindre oppdateringer vedrørende varmeanlegg.

•Byggherrens SHA plan.

•Eventuelle andre korrigeringer.

Files

Title Size
Akustikkrapport.pdf 5.44 MB
Brannkonsept.pdf 4.53 MB
Konkurransegrunnlag del I%2C II og III uten vedlegg.pdf 1.41 MB
Milj%C3%B8saneringsbeskrivelse.pdf 7.87 MB
Tegninger ARK.pdf 11.70 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway