Midlertidig husvære ved Moss kommune

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
1/11/2017
1/10/2017
12/16/2016

Buyer

Moss kommune Moss kommune
Marius Langseth Marius Langseth
944383476

Closing date has passed.

Short description

I henhold til Sosialtjenesteloven (STL) § 27 hjelper kommunen ved NAV å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Dette gjelder uavhengig av om NAV eller personen selv dekker utgiften.

Moss kommune vil gjennom denne anskaffelsen tildele kontrakter om leie av midlertidig botilbud/husvære for bostedsløse.

Det er to målgrupper for avtalen: 

Målgruppe 1: bostedsløse familier og unge enslige

Målgruppe 2: bostedsløse personer, som ikke omfattes av målgruppe 1

Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd.

Opphold i midlertidig botilbud skal ikke strekke seg over lang tid. Kommunen skal, så vidt det er mulig, iverksette tiltak for å sikre permanent bolig til de som trenger det så raskt som mulig.

NAV ved sosialtjenesten i Moss kommune vil administrerere bruken av denne rammeavtalen.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Dynamic documents

Name
Midlertidig husvære for bostedsløse

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway