Lyssetting av Glommastien

Information

Does not exist in Finnish
11/8/2016

Buyer

Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune
Hans Ketil Andersen Hans Ketil Andersen
Postboks 1405
1602 Fredrikstad
Norway
940039541

Short description

Lyssetting av deler av Glommastien (turveibelysning) i Fredrikstad.

Glommastien er en turvei på begge sider av Glomma mellom byene Sarpsborg og Fredrikstad. Deler av turveien følger gatenettet mens andre deler følger terrenget langs elven på opparbeidet turvei.

Mellom Gamlebyen/sentrum og Lisleby/Selbak innbys det til konkurranse i totalentreprise om å etablere lysanlegg langs Glommastien der denne følger opparbeidet turvei. Strekningen som skal lyssettes består av flere del-strekninger som ønskes ferdigstilt delstrekning for delstrekning. Strekningene som skal lyssettes er til sammen inntil ca 4.700m fordelt med ca 2.500m på vestsiden og ca 2.200m på østsiden av Glomma.

Files

Title Size
Gatelysnorm revidert 16.03.16.pdf 1.09 MB
lysstrekninger turvei glommastien.pdf 629 KB
SHA-plan Lys Glommastien.pdf 996 KB
Tilbudsinnbydelse Beskrivelse Lys Glommastien.pdf 434 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway