Pasientadministrasjonssystem

Information

11/4/2016

Buyer

Sykehuset i Vestfold HF (SiV) Sykehuset i Vestfold HF (SiV)
Dag Hopen Dag Hopen
H. Wilhelmsens allè 17
Tønsberg 3103
Norway
983975259

Assignment text

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) tar i bruk nytt leieobjekt primo 2017 og har en periode jobbet med forbedringsområder for sin virksomhet og pekt på hvor IKT kan bidra til bedre areal og romutnyttelse, mer effektive arbeidsprosesser og til optimalisering av helsegevinster for pasientene.

Sykehuset og BUPA ønsker å etablere nye administrative systemer / IKT-løsninger for ressurs- og prosesstyring med meldingsvarsler som understøtter de mest grunnleggende kjerneprosessene i behandlingen av våre pasienter, herunder:

•Selvinnsjekk m/smsvarsling og køhåndtering

•Pasientflytvisualisering og logistikk for poliklinikkprosess

•Bookingsystem m/elektroniske romskilt

•Samordnet kommunikasjon og mobilitet

Systemet må være integrert mot pasientjournal, diagnostiske databaser, personalstyringssystem og Outlook. Systemløsningen må kunne være operativ senest 01.02.2017 og må kunne videreutvikles til å inkludere bl.a. elektronisk samkonsultasjon, løsning for en kalender og tilgang til pasientjournal og kalender fra mobile enheter utenfor BUPAs lokaler.Kontraktstildeling

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway