Vikarer til skole- og barnehagesektoren - rammeavtale for BTV-samarbeidet

Information

Open procedure
11/21/2016

Buyer

BTV Innkjøp BTV Innkjøp
Eli Cathrine Hagen Eli Cathrine Hagen
Hauges gate 89
3019 Drammen
Norway
964951373

Short description

Vikarer til skole- og barnehagesektoren - rammeavtale for BTV-samarbeidet

Konkurransen gjelder avtale om levering av vikartjenester til barnehage og skole, i de kommuner og fylkeskommuner som er deltakere på rammeavtalen. Det skal inngås parallelle rammeavtaler med inntil tre - 3 - leverandører innen hver av de to gruppene og 5 geografiske soner spesifisert i konkurransegrunnlaget, forutsatt et tilstrekkelig antall egnede tilbud. Det er anledning til å gi tilbud på én eller flere grupper og innen én eller flere soner.

Anskaffelsens totale verdi anslås til NOK 12.500.000,- eks mva. per år (samlet verdi fordelt på begge grupper i alle sonene). Verdien er estimert ut fra statistikk og regnskapstall for anskaffelse av tilsvarende tjenester for lignende kjøpergruppe tidligere år, samt fremtidige budsjetter. Verdiangivelsen må derfor betraktes som et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver. For estimert fordeling pr gruppe og sone vises det til konkurransegrunnlaget.

Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjon for oppdragsgiver på ytterligere forlengelse i inntil 2 år, med 1 år av gangen (1+1). Deltakerne/kommunene forbeholder seg retten til å benytte egne vikarer/vikarbaser utenom rammeavtalen.

Anskaffelsen/tjenesten er inndelt i følgende grupper:

Gruppe 1: Vikarer til barnehage og skolefritidsordning (SFO):

Gruppe 2: Vikarer til skole (med unntak av SFO)

Det vises til konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.

Deltagere på rammeavtalen på oppdragsgiversiden:

Drammen kommune

Lier kommune

Røyken kommune

Hurum kommune

Ringerike kommune

Nedre Eiker kommune

Svelvik kommune

Kongsberg kommune

Øvre Eiker kommune

Hjartdal kommune

Sauherad kommune (opsjon)

Buskerud fylkeskommune

Det vises til konkurransegrunnlaget for nærmere informasjon om anskaffelsen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway