AMO-Etablererkurs

Information

Competitive dialogue
11/23/2016

Buyer

NAV Tiltak Rogaland NAV Tiltak Rogaland
Hanne Bernhardt Buvik Hanne Bernhardt Buvik
St. Svithunsgt. 5
4008 Stavanger
Norway
998873460

Short description

Ut fra markedssituasjonen per i dag vurderer NAV Rogaland å anskaffe AMO Etablererkurs som har som målsetning å øke deltakernes kompetanse på etableringsfaglige emner som skal sette dem i stand til å etablere egen virksomhet og gjøre den levedyktig. Kurset skal også ha en funksjon i forhold til å avklare de tilfeller der egenetablering ikke er hensiktsmessig eller ønskelig.

Bruk av tiltaket vil avhenge av flere faktorer som kan endres, blant annet brukers behov, bevilgning av nødvendige midler for gjennomføring og rammebetingelser for øvrig. NAV Rogaland står fritt til selv å styre sin tiltaksbruk ut fra behov og tilgjengelig økonomisk ramme, og kan heller ikke garantere et visst volum av tiltaksplasser.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag del I_AMO Etablererkurs.pdf 198 KB
Konkurransegrunnlag del II AMO Etablererkurs.pdf 278 KB
Vedlegg 1 til konk.gr.lag del I%3B HMS-erklaering.pdf 10 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway