Rammeavtale - Sekretariat for kontrollutvalg

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/11/2016
11/24/2016
11/21/2016
11/24/2016

Buyer

Nord-Fron Kommune Nord-Fron Kommune
Jo Engum Jo Engum
839893132

Closing date has passed.

Short description

I denne anbudskonkurransen inngår kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.
Nord-Fron kommune er oppdragsgiver/koordinator og innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av en rammeavtale for sekretariatstjenester for kommunenes respektive kontrollutvalg.

Rammeavtalen skal ha en varighet på 2 år fra avtaleinngåelse med opsjon på forlenging 1 + 1 år.

Sekretariatet skal bistå kontrollutvalget med å ivareta praktiske sekretariatsoppgaver, forberede saker til behandling i kontrollutvalget, oppfølging av kontrollutvalgets vedtak, utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, videreformidle utvalgets bestillinger og videre følge opp oppdrag, bistå i valg av revisjonsordning og stå for en profesjonell håndtering av utvalgets arkiv.

Antall møter/saker i 2015; Nord-Fron kommune: 7 møter, 35 saker, Sør-Fron kommune: 5 møter, 13 saker, Ringebu kommune: 6 møter, 18 saker.

Kommunene er ikke én juridisk enhet og vil inngå separate avtaler. Det vil si at kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu vil inngå hver sine avtaler når leverandør er valgt.
Formålet med anskaffelsen er kjøp av sekretariatstjenester til Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuners kontrollutvalg i henhold til kommunelovens bestemmelser i § 77.

Files

Title Size
Standard avtalevilkår 245 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Sekretariat for kontrollutvalg

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway