Daugavpils valstspilsētas pašvaldība - Tenders

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Kr.Valdemāra ielā 1
LV-5400 Daugavpils
Latvia
Org number: 90000077325

Title Department Closing date
(Grozījumi) (DVP 2024/30) Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī 7/22/2024
(Grozījumi) (DVP 2024/52) Mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošana Stropu mežā, Daugavpilī, 1.kārta 7/23/2024
(DVP 2024/51) Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras atjaunošana 2024. gadā un Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 7/16/2024
Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras atjaunošana 2024. gadā un Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 7/16/2024
(DVP 2024/41) Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 7/16/2024
Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 7/16/2024
(DVP 2024/61) Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs 7/19/2024
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs 7/19/2024
(DVP 2024/62) Sociālo mājokļu atjaunošanas un remontdarbu būvuzraudzība 7/22/2024
(Grozījumi) (DVP 2024/66) Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī 7/22/2024
Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī 7/22/2024
Sociālo mājokļu atjaunošanas un remontdarbu būvuzraudzība 7/22/2024
(DVP 2024/48) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektiem Daugavpilī 7/31/2024
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektiem Daugavpilī 7/31/2024
Mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošana Stropu mežā, Daugavpilī, 1.kārta 7/23/2024
(DVP 2024/53) Ekspozīcijas “Tradicionālā Latgales sēta - Universs” izstrāde un instalēšana 8/7/2024
(DVP 2024/45) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana auto stāvlaukuma pārbūvei Valkas ielā 58 rajonā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000050004, Daugavpilī 8/5/2024
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana auto stāvlaukuma pārbūvei Valkas ielā 58 rajonā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000050004, Da 8/5/2024
Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī 7/22/2024
(DVP 2024/69) Iekšpagalmu un piebrauktuvju asfaltbetona seguma atjaunošana Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 8/5/2024
Iekšpagalmu un piebrauktuvju asfaltbetona seguma atjaunošana Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 8/5/2024
(Apspriede) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība Ruģeļu ūdenskrātuves satiksmes organizācijas uzlabošana, Daugavpilī 7/23/2024
(Apspriede) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība Aveņu un Rēzeknes ielu autostāvlaukuma izbūvei Daugavpilī 7/23/2024
(DVP 2024/77) ĒDIENA PIEGĀDES PAKALPOJUMA SNIEGŠANA IESTĀDES "SOCIĀLAIS DIENESTS" DAUGAVPILS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA KLIENTIEM 8/6/2024
(DVP 2024/87) Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vajadzībām 7/25/2024
(Apspriede) Būvprojekta "Lielā Stropu ezera infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā" izstrāde un autoruzraudzība 7/24/2024
(Apspriede) Kompleksa funkcionālajiem treniņiem izgatavošana, piegāde un uzstādīšana „Slavas skvērā”, Daugavpilī 7/24/2024
(Apspriede) Projekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola ēkas Muzeja ielā 3, Daugavpilī pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana” būvdarbi 7/26/2024
(DVP 2024/86) Ielu pārbūves darbi Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 8/12/2024
Ielu pārbūves darbi Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 8/12/2024
(Apspriede) Projekta “Laucesas upes krasta erozijas novēršana un plūdu riska mazināšana Daugavpils valstspilsētā” izpētes, modelēšanas un projektēšanas darbi 7/29/2024
(DVP 2024/92) Būvuzraudzības veikšana ielu pārbūves darbiem Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 8/13/2024
(DVP 2024/90) Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve 8/20/2024
Būvuzraudzības veikšana ielu pārbūves darbiem Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 8/13/2024
(DVP 2024/67) Liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs 8/2/2024
(Apspriede) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un pandusa, pacēlāja izbūves darbu veikšana ar daļēju ēkas pārplānošanu K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī 7/29/2024

Title Department Published
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku veselības apdrošināšana, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Aviošova organizēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra tehniskās dokumentācijas Stacijas ielā 129A, Daugavpilī ekspertīze, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: "Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī" projekta ekspertīze, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošanas un ēkas tehnisko sistēmu modernizācijas būvdarbi…, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra izbūves Stacijas ielā 129A, Daugavpilī būvuzraudzība, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: "Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī"- būvuzraudzība, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošīnāšana DPSATC, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojums, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana DPSATC, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu un materiālu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Zemes ierīcības pakalpojumi, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Publicitātes pakalpojumu nodrošināšana drukātajos laikrakstos Daugavpils pilsētas domei, 2021, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta ekspertīze, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī" ekspertīze, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsetas mobilas lietotnes uzturēšana un attīstīšana, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Satiksmes aprīkojuma uzturēšana un apkope Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana, 2021, septembris 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 5/20/2021
Iepirkuma plāni: Septiņu četru asu tramvaju vagonu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10/14/2021
Iepirkuma plāni: Programmatūras "Adobe Creative Cloud" abonēšana 47 darba stacijām - profesionālo dizaina izglītības programmu apguvei PIKC DDMV "Saules skola", 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Datortehnikas iegāde profesionālo dizaina izglītības programmu apguvei PIKC DDMV "Saules skola", 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Muzeja ekspozīcijas izveide, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs un darba apģērbi DPSATC, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Freona saldējuma kamera pārtikas produktu uzglabāšanai DPSATC, 2022, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana (projekts + būvdarbi). Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēka Kauņas ielā 8, Daugavpils Centra vidusskolas ēka Kandavas ielā 17;2023, 1. ceturksnis... 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas defektu novēršana (pārbūve) Daugavpils Rugeļu pirmskolas izglītības iestādes ēkā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Apsardzes un videonovērošanas sistēmas ierīkošana (tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu veikšana) Daugavpils Izglītības iestāžu ēkās;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu izpilde siltummezglu modernizācijai Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēkā Tautas ielā 11, Daugavpils 11.pamatskolā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas ierīkošana ķīmijas nodarbību telpās (dokumentācija, būvdarbi). Daugavpils izglītības iestādēs: Vienības pamatskolā, 11.pamatskolā, Zinātņu vsk. ēkā Raiņa ielā 30, Valstspilsētas vsk. ēkā Tautas ielā 11, Centra... 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana Daudzfunkcionāla sporta laukuma izbūvei pie J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Daugavpilī, Marijas ielā 1C;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Pārtikas produkti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Mēbeles , metāla mēbeles (piegultas galdiņš, trīsdurvju skapis ,krēsli, dīvāns divvietīgais, datora galds, skapis plaukts, gultas, plastmasa piegultas galdiņš, plaukti veļai, inventāra metāla skapis,funkcionālā gulta);2023, 1. ceturk... 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Medikamenti, inkontinences līdzekļi un medicīniskie instrumenti,baktericīdas lampas,med.aizsardzības līdzekli, nestuves,kušete,aizslietni);2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Elektropieslēgumu nodrošināšana pasākumu laikā (Pilsētas svētki, Ziemassvētki/Jaunasi gads);2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
(730253) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošanai Daugavpilī 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanas Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo tualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Publicitātes materiālu izgatavošanas un izvietošanas pakalpojumi masu saziņas līdzekļos;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Sanitāro mezglu (tualetes) pielāgošana klientiem ar īpašām vajadzībām Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Virtuves inventārs, galda piederumi, aprīkojums (ratini produktu transportēšanai, dārzeņu smalcinātājs) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs un darba apģērbi Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma iegāde projekta "Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of…, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Formas tērpu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Sporta ieroču munīcijas un mērķu iegāde DISVS ložu šaušanas nodaļas vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pil;sētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde tehnikas centra vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: “Aprīkojuma piegāde izglītojošām programmām Daugavpils Inovāciju centra koprades laboratorijā, projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/…, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Industriāla parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā (1. kārta), 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbi „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un vides pieejamības prasību nodrošināšana Šaurā ielā 23, Daugavpilī", 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbiem 2022.– 2023.gads, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Nomaļu un zaļās zonas atjaunošana pēc ielu un ietvju remontdarbiem, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Par ielu seguma remontu un atjaunošanu, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Tranzīta ielu uzturēšana (pašvaldības daļas finansējums tranzītielām A13, P67, P68), 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas asfaltbetona ielu seguma remonts, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Zāles remonts ēkas K.Valdemāra ielā 13 3.stāvā, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Ziemeļu industriālās zonas infrastruktūras pārbūve, Daugavpilī. 2.kārta. 2.posms, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbi "Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares tjaunošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī", 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/24/2022
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku - Jaunā gada noformējums Vienības laukumam, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo tualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma, 2022, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbu veikšanai ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbu veikšanai ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un vides pieejamības prasību nodrošināšana Šaurā ielā 23, Daugavpilī", 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” klientiem, 2022, 4. ceturksnis 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Sporta ieroču, munīcijas un mērķu iegāde profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Daugavpils Individuālo sporta veidu skola" vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra iegāde profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Daugavpils Ledus sporta skola" vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Sanatorijas "Mežciems" teritorijas revitalizācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas tehniskā apkalpošana;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Satiksmes pārvadu un pilsētas ielu pārbūves projektēšanas pakalpojumi;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Projekta izstrāde sporta nodarbību zonas ierīkošanai Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām Lāčplēša ielā 35;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Stropu promenādes attīstība (Aktīvas atpūtas parks - veikparks ar infrastruktūru) - Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils cietokšņa 8. bastiona labā flanga kazemātu jumta atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Pamatojošās dokumentācijas izstrāde satiksmes infrastruktūras attīstībai Daugavpils pilsētā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Daugavpils pilsētas kolektīvu dalības XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos 30.06.-10.07.2023. nodrošināšanai;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana sanitāro ciršu veikšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mežos 2023.gadā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Latgales Centrālās bibliotēkas jaunās tīmekļa vietnes izstrāde;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkās;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrāde 2025.-2029.gadam;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku - Jaunā gada noformējums Vienības laukumam;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Jelgavas ielas projekta ekspertīze;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Apliecinājuma kartes izstrāde un remontdarbu veikšana Sociālā dienesta sektora "Asistentu pakalpojumi" telpās, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Latgales Centrālās bibliotekas telpu Rīgas ielā 22A, Daugavpilī vienkāršotā renovācija, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Daugavpils 16.vidusskolas sporta laukuma sintētiskā seguma nomaiņa, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Rotaļu laukumu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijā, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Daugavpils Stropu pamatskolā Abavas ielā 1 telpu piemērošanai ratiņkrēslu lietotājiem, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Višķu ielas rajonā, blakus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Višķu ielā 32, Daugavpilī, demontāža, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana objektā "Fabrikas ielas pārbūve posmā no centrālās ielas līdz Dzelzceļa ielai, Daugavpilī", 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības dokumentācijas izstrāde un energoefektivitātes paaugstinšāna darbu veikšana pašvaldības ēkā K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī SAM 4.2.2. ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Jaunas ēkas būvniecība Spaļu ielā 4, Daugavpilī, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Latviešu kultūras centra kāpņu telpas ar liftu Vienības namā atjaunošana- telpu grupā Nr. 007 telpā Nr.11, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Izstāžu zāles Vienības namā atjaunošana - telpu grupā Nr. 007 telpā Nr.1, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Svētku iluminācijas un pieslēgumi, rotājumu un gaismas virteņu ierīkošana (iekļaujot demontāžu un montāžu), 2020, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Klientu kopšanas preču iegāde, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Virtuves inventāra piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Kondicionieru piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde un darba apģērbi, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Glābšanas laivas iegāde glābšanas dienesta vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Sniega motocikla iegāde glābšanas dienesta vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Magnētiskās rezonanses iekārtas iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: 9 jaunie autobusi ar mazo ietilpību K1, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: 16 vidējie autobusi K2, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Ergonomisku mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Kurināmā piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
(dd30b484-24f2-4990-9c88-069d10dfd324) Būvuzraudzības veikšana objektiem Daugavpilī 11/24/2023
(4638332f-289b-4793-8591-32ea5c11d999) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbi "Ēku kompleksa Tartu ielā 15A, Daugavpilī nojaukšana" 12/4/2023
(85407d44-8b51-4462-880b-94bce30f3f22) Ielu seguma uzturēšanas darbi 12/11/2023
(680d6bae-e5e2-45e4-8b0f-f96c24c98b32) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Višķu ielas un Mendeļejeva ielas pārbūvei, Daugavpilī, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 12/20/2023
(f8b7e98a-8185-4b33-85db-d0f6c4f5bf5a) Mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošana Stropu mežā, Daugavpilī, 1.kārta 12/20/2023
(0752c055-71a1-4574-b420-7a54f1d91a43) Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī 12/22/2023
(a68e4190-6405-4205-9449-1181f9630c50) Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēkās 12/27/2023
Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā”; 07.03.2024 1/31/2024
Būvprojektu ekspertīzes veikšana objektiem Daugavpilī; 22.02.2024 2/19/2024
Tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanas darbi; 11.03.2024 2/27/2024
Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi; 11.03.2024 2/27/2024
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Aktīvas atpūtas parks - veikparks ar infrastruktūru - būvuzraudzība;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Elektropieslēgumu nodrošināšana pasākumu laikā (Pilsētas svētki, Ziemassvētki/Jaunais gads);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Jauniešu veselību veicinošas vasaras nometnes projekta ActiHealth ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Nedēļas nogales retrīti gados vecākiem cilvēkiem projekta ActiHealth ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Fizisko aktivitāšu meistarklašu organizēšana projekta ActiHealth ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvprojekta Višķu ielas un Mendeļejeva ielas pārbūvei, Daugavpilī, ekspertīze;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija - būvuzraudzība;2024, 3. ceturksnis - 2024,... 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība objektā "Gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošana Jaunajā Forštadtē, Daugavpilī";2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Svētku noformējums, Ziemassvētki/Jaunais gads;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkās;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ventilācijas sistēmas tīrīšana un remonts;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mārketinga materiālu un suvenīŗu kataloga izstrāde;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Viršu ielas posmā no Poligona ielas līdz zemes vienībai ar kadastra Nr.05000320506 -būvdarbi;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Transporta infrastruktūras atjaunošana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Vienstāvu piebūves jumta un ēkas fasādes remontdarbi Liepajas ielā 4, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Luksoforu uzturēšana, 2019, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Svētku iluminācijas un pieslēgumi, rotājumu un gaismas virteņu ierīkošana (iekļaujot demontāžu un montāžu), 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Klientu kopšanas preču iegāde, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Kurināmā iegāde, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde, 2019, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanu (paciņu) piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanas, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana, 2019, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu tehniskā apkalpošana un skalošana, 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu un materiālu iegāde, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta cilvēku pārvietošanās lifta ierīkošanai skolas ēkā Abavas ielā 1, ekspertīze, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta cilvēku pacēlāja ierīkošanai skolas guļamkorpusa ēkā Abavas ielā 1, ekspertīze, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Laukuma sagatavošana uguņošanai, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšana un apsaimniekošana Daugavpilī, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas lapas administrēšana sociālajos tīklos, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojums, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 6/17/2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana - GRUPU DZĪVOKĻA pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT, 18. novembra iela 354V, Daugavpilī, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi, Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī SAM 4.2.2. ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Daugavpils cietokšņa 7 bastiona restaurācija, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Nikolaja ielā 9 jumta remonts un elektrības pieslēguma ierīkošana 8.bastiona teritorija Daugavpils cietoksnī, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Rugeļu sporta bāzes darbības uzsākšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Stropaka ezera pludmales labiekārtošana Neredzīgo biedrības rajonā, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Pandusa ierīkošana Lielā Stropu ezera pludmalē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanu (paciņu) piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Ekspozīcijas iegāde Daugavpils inovāciju centra vajadzībām Vienības ielā 30, Daugavpilī, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Komunālo un Katoļu kapsētu uzmērīšana, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Futbola laukumu mākslīgā seguma apkope, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā un Stropu pludmalē, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku pasākumu uguņošanas realizācija, Daugavpilī, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Peldošās promenādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas Stropu ezerā uzturēšana, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Neregulārie autotransporta pakalpojumi, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas un gaisa vadu tīrīšana, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Betona lielgabarīta atkritumu utilizācija, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumi, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Naktsmītnes, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Telekomunikāciju pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" organizētajās sporta nometnēs, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana, 2020, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Publiskās slidotavas Vienības laukumā uzturēšana un noma., 2020, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Informatīvā bukleta 3K info un Pilsētas svētku programmas drukāšana 2021.gadam, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Publicitātes pakalpojumi 2021.gadam, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku mākslinieciskais un tematiskais noformējums 2020.gadā, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Satiksmes aprīkojuma uzturēšana un apkope Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojums, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde publiskāsteritorijas sakārtošana uzņemējdarbības vides attīstībai Spaļu ielā 1, Daugavpilī SAM 5.6.2. ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Ziemeļu rupnieciskās zonas infrastruktūras renovācija, Daugavpilī 2. kārta", 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde SAM 4.2.2. ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Rotko muzeja galvenās ēkas Mihaila ielā 3 fasāžu remontdarbi;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana SAM 4.3.1.3. ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Aktīvas atpūtas parks - veikparks ar infrastruktūru - būvdarbi;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšana un apkope;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas ielu seguma remonts un atjaunošana;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Višķu ielas un Mendeļejeva ielas pārbūve Daugavpilī, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centram;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde, Sociālais dienests;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Komandanta ielā 3,5, Daugavpilī, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte" vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Medikamentu, inkontinences līdzekļu un medicīnas preču piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centram;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Sociālā dienesta vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Sporta ekipējums un inventārs Daugavpils futbola skolas vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Formas tērpu izgatavošana un piegāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas aprīkojums;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēkas Muzeja ielā 3, kadastra apzīmējums 05000013901001 pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: J.Pilsudska Daugavpils Poļu valsts ģimnāzijas virtuves ventilācijas atdalīšana no iestādes kopējās ventilācijas sistēmas (projekta izstrāde, būvdarbu izpilde), Varšavas iela 2;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūve jaunatnes centra vajadzībām Raiņa iela 69, Daugavpils - būvdarbi;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Tranzīta ielu uzturēšana (pašvaldības daļas finansējums tranzītielām A13, P67, P68);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Nomaļu un zaļās zonas atjaunošana pēc ielu un ietvju remontdarbiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Tiltu un satiksmes pārvadu remontdarbi;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu aprīkojuma un vingrošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana (projekts+ būvdarbi) DSPAC guļamkorpusu ēkās Abavas ielā 1;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība atklāta peldbaseina izbūvei Tērvetes ielā 29, Daugavpilī, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/9/2020
Iepirkuma plāni: Apliecinājuma kartes sagatavošana un ēkas jumta seguma nomaiņa Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Vasaras spēļu nojumju, saimniecības ēkas novietošana, teritorijas labiekārtošana un lietus ūdenskanalizācijas tīklu atjaunošana Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izgl…, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra teritorijā esošāš videonovērošanas sistēmas atjaunošana, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Kompostēšanas laukuma izbūve Liginišķos (kopā ar projektēšanu, autoruzraudzību un būvuzraudzību), 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens novadīšana no ielu klātnes, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Sporta laukuma ierīkošana un vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem, Liepājas ielā 4, Daugavpilī”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošanai un ēkas tehnisko sistēmu modernizācijai (SAM…, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils pilsētas 7.pirmss…, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils pilsētas 11.pirms…, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils pilsētas 18.pirms…, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Vispārējie būvdarbi, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 3.vidusskolas mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” kabineta telpās, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku iluminācijas un pieslēgumi, rotājumu un gaismas virteņu ierīkošana (iekļaujot demontāžu un montāžu), 2021, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: "Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī" būvniecība, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra izbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Svētku inventāra iegāde virs 500 eur, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Svētku inventāra iegāde līdz 500 eur, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanas, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanu (paciņu) piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem, 2021, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Granulu iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde tehnikas centra vajadzībām, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma iegāde DIC izglītojošajām aktivitātēm, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Muzeja ekspozīcijas izveide, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Būvmateriālu un Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Elektriskie instrumenti un darza tehnika( akumulatora gaisa kompresors, akumulatora perforators, metināšanas pusautomats, trimmeris), 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Mēbeles (naksts galdiņš, metāla gultas, biroja krēsls, metālā garderoba skapīši, divdurvju skapji un divāni) DPSATC, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Sporta forma, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas ierīkošana ķīmijas nodarbību telpās (dokumentācija, būvdarbi) DCV Kandavas ielā 17, DVV Tautas ielā 11, DIV Valkas ielā 4 un 4A, DZV Raiņa ielā 30, DDAV Aveņu ielā 40 un Valmieras ielā 5;2024, 1. ceturksnis - ... 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas pārbūve ķīmijas nodarbību telpās, atdalot no kopējās sistēmas (dokumentācija, būvdarbi) Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija" - projekta aktualizācija un būvdarbi;2024,... 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils Centra vidusskolas datorklases telpu pārbūve (Kandavas ielā 17);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu izpilde ventilācijas sistēmas ierīkošanai, telpu apdares atjaunošanai Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja virtuves blokā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Veļas mazgātāvas ēkas demontāža Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra teritorijā Mihoelsa ielā 4;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Fasādes daļas atjaunošāna un iekštelpu remonts Komandanta ielā 3,5, Daugavpilī;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pašvaldības ēkā Raiņa 69, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Pacēlāju piegāde;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Inventārs Daugavpils sporta skolas vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Pilsētas svētku tehniskais nodrošinājums;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Pilsētas pasākumu tehniskais nodrošinājums;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pasvaldības iestādes "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" rīkoto pasākumu apskaņošana, apgaismošana un tehniskā nodrošināšana 2024.gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas pakalpojumi Rotko muzeja izdevumu drukai;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas pakalpojumi DVPI "Vienības nams";2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils 750 gadu jubilejai veltītās vizuālās identitātes izstrādāšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" organizētajās bērnu un jauniešu sporta nometnēs;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Veselības veicināšanas nodarbības vietējiem iedzīvotājiem projekta ActiHealth ietvaros;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija - ekspertīze;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2.... 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Iekšējo inženiertīklu apkopes un remonta pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas nodrošināšanai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku pasākumu organizēšana -uguņošana Daugavpilī (Pilsētas svētki, Zieammsvētki/Jaunais gads);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: 7. Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" mākslinieciskā nodrošināšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: 7. Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" skaņas un gaismas nodrošināšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: 7. Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" dalībnieku ēdināšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu un materiālu iegāde;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Autotransporta noma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes vajadzībām;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Socioloģiskā aptauja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta vajadzībām;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Jumta tīrīšana DVPI "Vienības nams";2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošanai SAM 4.3.1.3. ietvaros;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo tualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas ikdienas uzturēšana;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Publicitātes materiālu izgatavošanas un izvietošanas pakalpojumi masu saziņas līdzekļos;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Specializētā autotransporta un sociālā taksometra pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientu pārnešanai un pārvadāšanai;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Elektroniskās informācijas apmaiņas tīkla ar vienotu Interneta piekļuvi un ugunsmūra risinājuma infrastruktūras izveide un uzturēšana un fiksēto balss telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas aktualizācija Rugeļu ūdenskrātuves krastu infrastruktūras uzlabošanai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde uzņēmējdarbības vides attīstībai Daugavpils pilsētā;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla Ziemeļu un Austrumu korpusu restaurācijai Imperatora ielā 8, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana, Saules ielā 5, Daugavpilī” (kadastra apzīmējums Nr. 0500 001 2909 001). Paskaidrojuma raksts (vienkāršota pārbūve) izstrāde un autoruzraudzība;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Ēkas tehniskais projekts (Mākslas krātuve Komandanta 2, Daugavpilī);2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/25/2024
Iepirkuma plāni: Iekšpagalmu un piebrauktuvju asfaltbetona seguma atjaunošana Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Piepūšama futbola halle ar ģŗbtuvju kompleksu Aveņu ielā 40, Daugvapilī - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi (1.kārta);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Niderkūnu skvēra labiekārtošanai, apgaismojuma un videonovērošanas tīklu izbūvei, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Vienības tilta pāri Daugavas upei pārbūve;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Gajoka skvēra labiekārtošanai, apgaismojuma un videonovērošanas tīklu izbūvei Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Specializēto sporta apavu un apģērbu iegāde DISVS sporta nodaļu vajadzībām, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs un darba apģērbi DPSATC, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs Sociālā dienesta vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Virtuves inventāra piegāde Sociālā dienesta vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Virtuves inventārs, galda piederumi, aprīkojums DPSATC, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Klientu kopšanas preču iegāde, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Flīģeļa piegāde, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Pacēlaju piegāde, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/26/2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība atklāta peldbaseina - daudzfunkcionāla sezonas rakstura sporta un atpūtas kompleksa izbūve Jauno Stropu rajonā, Tērvetes ielā 2…, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/1/2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) izveide"izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/1/2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Turaidas ielā 36 attīstība (II kārta)" izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/1/2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Forštadtes kultūras nams, Vidzemes ielā 41" izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/1/2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Sociālā dienesta Nakts patversme un sociālā patversme, Šaurā ielā 23, Daugavpils" izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/1/2021
Iepirkuma plāni: Ziemeļu industriālās zonas infrastruktūras pārbūve, Daugavpilī 2.2.kārta (2.kārtas 2.posms, ārējā sadzīves kanalizācija K1; KSS1; Lietus ūdens kanalizācija K2), 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/1/2021
Iepirkuma plāni: Izgāztuves "Demene" vides stāvokļa monitorings (1.Infiltrāta atsūknēšana, 2.Gāzu monitorings, 3.Izgāztuves monitorings), 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: DIC tematisko pasākumu un programmu organizēšana, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Radošo darbnīcu organizēšana STEM jomā, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: DIC pasākumu organizēšana uzņēmējdarbības un karjeras attīstībai STEM jomā, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: DIC ārpuscentra pasākumu organizēšana, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Starptautiskā keramikas simpozija un Keramikas festivāla organizēšana (materiāli un rīki, profesionālā aprīkojuma noma), 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēa, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļai, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/16/2021
Iepirkuma plāni: Tūrisma brošūras par Daugavpils cietoksni rediģēšana un drukāšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils cietokšņa kartes drukāšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils tūrisma brošūras druka;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Lielformāta druka (afišu drukāšana un izvietošana);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Kalendārs "Daugavpils2025" maketa izveidošana un druka;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvprojektu ekspertīze (Jelgavas iela, 18.novembra pārvads,Forštadtes gajēju tilts);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Skaņas pults DVPI "Vienības nams" vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūve jaunatnes centra vajadzībām Raiņa iela 69, Daugavpils - būvuzraudzība;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvmateriālu un remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Inventāra iegāde airēšanas nodarbību nodrošināšanai Rowing4confidence projekta ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu iegāde STEM un vides jomā mācību procesa un ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšanai projektā SAM 8.3.2.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām, lai turpinātu pilnvērtīgi realizēt... 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ārpakalpojums - atkritumu šķirošanas aprīkojuma nodrošināšana (atkritumu šķirošanas konteineri, izglītības materiālu izstrāde);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Izmaksu un ieguvumu analīzes un TEP izstrāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektam "Būvniecības darbu veikšana Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) izveidei";2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Nekustamā īpašuma Stacijas ielā 95, Daugavpils - būvuzraudzība;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrāde 2025.-2029.gadam;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana sanitāro ciršu veikšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mežos 2024.gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Mehānisko ventilāciju tīrīšana Daugavpils pilsētas iestāžu ēkās;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Sporta laukumu mākslīgā seguma apkope;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēdināšānas pakalpojuma sniegšana Daugavpils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēdiena piegādes pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"" klientiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Futbola laukuma Ruģeļu mikrorajonā, Varšavas ielā 1b un sporta laukuma Viršu ielā 46, Poligona ielā 58 tuvumā uzturēšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Augsnes, mežu un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācija pilsētas administratīvajā teritorijā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Kapsētu inventarizācija un digitalizācija;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 3/21/2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana auto stāvlaukuma pārbūvei Valkas ielā 58 rajonā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000050004, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/13/2024
Iepirkuma plāni: Liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remonts Daugvapils valstspilsētas pašvaldības iestādēs;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/14/2024
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 6/14/2024
Iepirkuma plāni: Bērnu bibliotēkas "Zīlīte" telpu Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī vienkāršota atjaunošana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 6/20/2024
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas tehniskā apkalpošana, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojumi DPSATC, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Publicitātes materiālu izgatavošanas un izvietošanas pakalpojumi masu saziņas līdzekļos, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana DPSATC, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana Sociālajam dienestam, 2022, septembris 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas nodrošināšanai, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Telekomunikāciju sakaru pakalpojumu sniegšana Sociālajam dienestam, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem, 2022, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Bioloģisko aktīvu (koku) skaitīšana gar ielu sarkanām līnijām, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Izgāztuves "Demene" vides stāvokļa monitorings (1.Infiltrāta atsūknēšana, 2.Gāzu monitorings, 3.Izgāztuves monitorings), 2022, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Zvērinātu revidentu pakalpojumi, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Keramikas festivāla materiāltehniskais nodrošinājums, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Industriāla parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā (1. kārta)" ekspertīze, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: DIC ārpuscentra pasākumu organizēšana "Maker Festival" un "Business bench", 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Radošo darbnīcu organizēšana STEM jomā 2022./2023.m.g., 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums, 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Mehānisko ventilāciju tīrīšana Daugavpils pilsētas iestāžu ēkās, 2022, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Tipogrāfijas pakalpojumi Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, 2022, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Pacēlaju piegāde, 2022, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā Daugavpilī, 2022, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/25/2022
(720323) Elektroenerģijas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 1/2/2023
(721572) Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) 1/9/2023
(726035) Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī 2/13/2023
(725783) Daugavpils valstspilsētas transporta infrastruktūras (ielu, satiksmes pārvadu, tiltu u.c.) remonta, atjaunošanas, uzturēšanas un apzaļumošanas darbi 2023.gadā 2/13/2023
(726402) Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ielu pārbūvei 2/16/2023
(726401) Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 2/17/2023
Iepirkuma plāni: Ārpakalpojums - pētījums par aprites ekonomikas veicināšanas esošos situāciju Daugavpilī projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” BALTIPLAST ietvaros;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ce... 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18.novembra ielā 161, Daugavpilī;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Lielo gaismas dekoru piegāde Ziemassvētku noformējumam;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu, saimniecības preču piegāde;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu iegāde STEM un vides jomā mācību procesa un ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšanai projektā SAM 8.3.2.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām, lai turpinātu pilnvērtīgi realizēt... 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18. novembra ielā 161, Daugavpilī;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas zīmola, logo un stila rokasgramatas izstrādāšana;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas nodrošināšanai;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils Inovāciju centra izglītojošo un sabiedrības iesaistes aktivitāšu organizēšana: Informatīvi izglītojošs seminārs;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku pasākumu lāzeršovs Daugavpilī (Pilsētas svētki, Zieammsvētki/Jaunais gads);2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Izgāztuves "Demene" vides stāvokļa monitorings (1.Infiltrāta atsūknēšana, 2.Gāzu monitorings, 3.Izgāztuves monitorings);2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
Iepirkuma plāni: Tiltu un pārvadu vispārīgās un galvenās inspekcijas;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/19/2023
(730723) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm 3/22/2023
(731750) Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Daugavpils pilsētas kolektīvu dalības XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos 30.06.-10.07.2023. nodrošināšanai 3/30/2023
(732726) Veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām 4/3/2023
(733543) Būvprojekta "Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā" ekspertīzes veikšana 4/14/2023
Iepirkuma plāni: Vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" muzikālais un tehniskais nodrošinājums;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 4/21/2023
Iepirkuma plāni: Latvijas keramikas biennāles nodrošinājums;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 4/21/2023
(735020) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvobjektam “Aktīvas atpūtas parks – Veikparks ar infrastruktūru Stropu ezerā” 4/21/2023
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam "Doktorāta izveidošana pēc adreses Viršu ielā 47-33, Daugavpilī";2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/12/2023
(737686) Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana; (537 190 Eur) 5/15/2023
(737976) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvobjektam “Aktīvas atpūtas parks – Veikparks ar infrastruktūru Stropu ezerā” 5/19/2023
(739293) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Doktorāta izveidošana pēc adreses Viršu ielā 47-33, Daugavpilī” 5/24/2023
(741278) Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas pārbūve Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkā 6/8/2023
(729974) Vides objektu piegāde un uzstādīšana Daugavpilī 3/13/2023
Iepirkuma plāni: Formas tērpu izgatavošana un piegāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Datortehnikas piegāde izglītojošām programmām Daugavpils Inovāciju centra koprades laboratorijā, projekta "Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī" Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4,Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4.ietvaros;2023, 1. ceturksnis - 2023, ... 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde pašvaldības policijas vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas aprīkojums;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Ēdināšānas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte"" klientiem;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektam "Būvniecības darbu veikšana industriālā parka izveidei Lidostas ielā 4, Locikos";2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Ēkas lietošanas veida maiņa un pārbūve Stacijas ielā 129a, Daugavpilī" ekspertīze;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku tehniskais nodrošinājums;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Tipogrāfijas pakalpojumi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Mehānisko ventilāciju tīrīšana Daugavpils pilsētas iestāžu ēkās;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Sporta laukumu mākslīgā seguma apkope;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Futbola laukuma Ruģeļu mikrorajonā, Varšavas ielā 1b un sporta laukuma Strādnieku 87, 83, Tukuma 24 un Viršu ielā 46, Poligona ielā 58 tuvumā uzturēšana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Augsnes, mežu un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācija pilsētas administratīvajā teritorijā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Celmu frezēšana Cietokšņa aizsargvaļņa slīpajā daļā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Kapsētu inventarizācija un digitalizācija;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Par lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbiem Daugavpils pilsētā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Atgūto materiālu uzglabāšanas vietas uzturēšanas un uzraudzības sistēmas pakalpojumu sniegšana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Sporta ekipējums un inventārs Daugavpils futbola skola;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Pacēlaju piegāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošana Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Daļēji sabrukušo būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000342001003, 05000342001023, 05000342001027 demontāžā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000342001 Cēsu iela 20, Daugavpilī;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Tranzīta ielu uzturēšana (pašvaldības daļas finansējums tranzītielām A13, P67, P68);2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Par ielu un ietvju seguma remontu un atjaunošanu;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Nomaļu un zaļās zonas atjaunošana pēc ielu un ietvju remontdarbiem;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Tiltu un satiksmes pārvadu remontdarbi;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 3/16/2023
(741698) Sporta zāles vienkāršota pārbūve un sporta laukuma izbūve Vienības pamatskolā, Daugavpilī 6/12/2023
(742132) Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 6/14/2023
(742746) Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī” 6/15/2023
(742762) Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B, Daugavpilī 6/19/2023
(742751) Modernas "black-box" zāles būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rīgas ielā 22a, Daugavpilī 6/19/2023
(742759) Kafejnīcas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rīgas ielā 22a, Daugavpilī 6/19/2023
(743308) Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbu izpilde siltummezglu modernizācijai Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēs 6/22/2023
(744440) Vienības tilta pāri Daugavas upei pārbūve 6/30/2023
(743885) Bērnu rotaļu aprīkojuma un vingrošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils administratīvajā teritorijā 2023.gadā 6/30/2023
(746228) Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde “Apsardzes un videonovērošanas sistēmas ierīkošana Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās” 7/13/2023
(749461) Piebraucamā ceļa pie kapiem 18.Novembra ielas 124 rajonā atjaunošana Daugavpilī; (41 322 Eur) 8/4/2023
(749650) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ostrovska ielas pārbūvei posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai un stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī; (33 057 Eur) 8/7/2023
(751814) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm 8/25/2023
(752742) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbi "Ēku un būvju Stacijas ielā 95, Daugavpilī nojaukšana” 8/31/2023
(752652) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centram 9/2/2023
(755739) Vingrošanas iekārtu izgatavošana un piegāde Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 9/20/2023
(759344) Degvielas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vajadzībām 10/18/2023
(760348) Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve 10/20/2023
(760424) Iekšējo inženiertīklu apkopes un remonta pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs 10/20/2023
(3af6f6a1-b393-4896-a0ce-1449147d3095) Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 10/30/2023
(594149e3-32ce-4868-a9f6-a7a430a60566) Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 10/31/2023
(b5fbbcbc-1813-47bd-b1ed-5cdc728ab3e0) Pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 11/14/2023
(c1a4906a-cd6b-4bd4-b2f6-bdd2e4f67f8e) Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 11/14/2023
(55ced5e1-7000-4a54-8b64-bac5606d6239) Fasādes daļas atjaunošana un iekštelpu remonts Komandanta ielā 3 un Komandanta ielā 5, Daugavpilī 11/16/2023
(1b5f018e-377b-4e4a-bc94-7c130411fcb0) Daugavpils cietokšņa dārza restaurācija Komandanta ielā 6, Daugavpilī 11/21/2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00